I. cikkely. A romániai denevérpopulációkat célzó kutatási és monitoring tevékenységek csak megfelelő engedélyek alapján valósulhatnak meg. Ezen engedélyek a megfelelő romániai hatóságoktól szerezhetőek be (abban az esetben ha a kutatás denevérek befogását és/vagy barlangok látogatását foglalja magába), illetve azon természetvédelmi területek kezelőitől, melyek területén az adott tevékenység zajlani fog.

II. cikkely. A romániai denevérpopulációkat célzó kutatási és monitoring tevékenységek esetében szükséges egy meghatározott cél és időtartam, jól meghatározott, tudományos és etikus alapokon nyugvó módszer, illetve a tevékenység olyan eredményeket kell hozzon, melyek hozzájárulnak a romániai denevérfauna jobb megértéséhez és/vagy tartós védelméhez anélkül, hogy negatív hatással lennének a vizsgált denevérekre.

III. cikkely. A romániai denevérkutató közösséget értesíteni kell (a liliecarii@googlegroups.com email címen) azokkal a denevérekkel kapcsolatos kutatásokról, melyek mesterséges módon befolyásolhatják a kulcsfontosságú szálláshelyek denevérmonitoringjának eredményeit (pld. összességében több, mint két látogatás/szezon), még a projekt megkezdése előtt.

IV. cikkely. A romániai denevérkutató közösséget értesíteni kell (a liliecarii@googlegroups.com email címen) azokkal a denevérekkel kapcsolatos kutatásokról, melyeket külföldi kutatókkal együttműködve vagy jelenlétünkben folytatunk, még a projekt megkezdése előtt.

V. cikkely. A romániai denevérpopulációkat célzó kutatási és monitoring tevékenységek szem előtt kell tartsák a következőket:

 1. kerüljük a denevérek szándékos felébresztését a hibernáló periódusban (november 1 – március 31);
 2. kerüljük a denevérek kézbentartását és hibernáló helyzetükból való kimozdítását a hibernáló periódusban (november 1 – március 31), kivéve abban az esetben, ha az illető denevér közvetlen veszélynek van kitéve és nincs más védelmi lehetőség;
 3. a hibernálási (november 1 – március 31) és szülési (május 15 – augusztus 15) periódusban kerüljük el a denevérek vagy denevérkolóniák 1 percnél tovább tartó, illetve a több mint 1 fényforrással való fényképezését valamint az engedélyezett és/vagy jóváhagyott céltól eltérő okból való fényképezést. Javasoljuk, hogy a fényképezéshez való felkészülést (vaku, állvány felszerelése, stb.) ne a kolóniák közvetlen közelében végezzük;
 4. kerüljük az 5 percnél hosszabb tartózkodást a hibernáló (november 1 – március 31) és szülőkolóniák (május 15 – augusztus 15) alatt;
 5. ne táborozzunk vagy bivakoljunk kevesebb, mint 100 méterre a kolóniák szálláshelyén belüli helyszínétől;
 6. kerüljük el a denevérek befogását és mintázását a hibernáló periódusban (november 1 – március 31), kivéve az elhullott állatokból való gyűjtést, illetve a kolóniák alatt felgyűlt guanó mintázását;
 7. kerüljük el a denevérek befogását a szülőkolóniák kialakulásának periódusában (május 15-augusztus 15.) azon szálláshelyek bejáratánál, a szálláshely belsejében, illetve a szálláshely körüli 200 m-es körben, ahol tudomásunk van szülőkolóniákról;
 8. minden jellegű szálláshely és helyszín esetében haladéktalanul, és mindenféle beavatkozás nélkül engedjük szabadon a vemhes nőstényeket;
 9. kerüljük el az improvizált módszerekkel és felszereléssel való denevérkutatást;
 10. kerüljük el a befogott denevéregyedek több mint 30 percig tartó fogvatartását;
 11. a romániai denevérek gyűrűzése egy országos szintű terv alapján kell megvalósuljon, központosított adatokkal és olyan standard, egységes jelzésű gyűrűk felhasználásval, melyek lehetővé teszik a visszafogott egyedek pontos azonosítását. A gyűrűzést csak arra jogosult szakember végezheti;
 12. a denevér gyűrűzésének jogát olyan képzéseken lehet megszerezni, melyeket kifejezetten erre a célra szerveznek országos szinten olyan szakemberek, akik már jogosultak a denevér gyűrűzésre;
 13. tilos a denevérek gyűrűzése improvizált gyűrűkkel, illetve olyan gyűrűkkel, melyeket arra nem felhatalmazott cégek, szervezetek gyártanak;
 14. a Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale és Plecotus fajokat tilos gyűrűzni;
 15. a fiatal és/vagy sérült egyedek valamint azon egyedek melyeknek nyilvánvalóan gyenge fizikai állapota van (pl. átlagon jóval aluli testsúly, nagyszámú élősködő) tilos gyűrűzni;
 16. a szülési periódusban (május 15 – augusztus 15) befogott nőstény egyedeket tilos gyűrűzni;
 17. kerüljük el a denevérek kutatását olyan módszerekkel, melyek nagymértékű zaklatást jelentenek a vizsgált egyedeknek (gyűrűzés, telemetria, mintavételezés, stb.), abban az esetben, ha kutatásunknak nincs meghatározott célja és időtartama, illetve akkor ha tevékenységünk nem hoz olyan eredményeket, melyek hozzájárulnak a romániai denevérfauna jobb megértéséhez és/vagy tartós védelméhez;
 18. kerüljük el az élő denevérek végleges begyűjtését (pl. múzeumi példányként);
 19. Románia barlangjaiban tilos a kardiblámpák használata (a Barlangörökségi Bizottsága 2012.09.12/1-es döntése alapján);
 20. kerüljük el kutatásunk előremozdítását erős megvilágítás által a kolóniáktól kevesebb mint 100 m-re, és/vagy a hibernáló (november 1 – március 31) és szülési (15 május – augusztus 15) periódusban;
 21. kerüljük el a pre-, és poszthibernációs periódusokban (két héttel a hibernálás előtt és után), a hibernálás alatt, illetve a vemhes vagy szoptató nőstény-, és újszülött kölyök- egyedekből való genetikai, virológiai vagy parazitológiai mintavételt;
 22. kerüljük el a laboratóriumi körülmények között elvégzendő kísérleteket érdekében történő denevérbefogást.

VI. cikkely. A romániai denevérkutatók által gyűjtött adatok esetében, illetve a tudományos és/vagy népszerűsítő publikációk készítése esetén vegyük figyelembe a következőket:

 1. a publikálatlan adatok csak ezen adatok szerzőinek és/vagy tulajdonosainak beleegyezésével használhatóak fel tudományos és/vagy népszerűsítési publikációk vagy elterjedési térképek készítésére, illetve csak abban az esetben, ha feltüntetjük ezen adatok forrását és szerzőit;
 2. a már publikált adatok  szerzőinek és/vagy tulajdonosainak beleegyezése nélkül is felhasználhatóak tudományos és/vagy népszerűsítési publikációk vagy elterjedési térképek, de csak abban az esetben, ha feltüntetjük ezen adatok forrását és szerzőit. ajánlott az adatok szerzőinek/tulajdonosainak értesítése az adatok felhasználásáról;
 3. a tudományos munkák Anyag és módszer fejezetének tartalmaznia kell az kutatás elvégzéséhez beszerzett engedélyek adatait (kibocsátó hatóság, azonosító szám, év, stb.) vagy az érveket, ami alapján nem volt szükséges engedélyek beszerzésére;
 4. nyilvános adatbázisok létrehozása esetén, melyek országos jelentőségű denevérkolóniákkal kapcsolatos publikált vagy nem publikált adatokat szándékoznak tartalmazni, értesítenünk kell a romániai denevérkutató közösséget (a liliecarii@googlegroups.com email címen).

VII. cikkely. Antropikus környezetben, lakossági vagy hivatalos bejelentés alapján begyűjtött denevéreket tilos olyan szálláshelyeken vagy szálláshelyek közelében szabadon engedni, amiről tudjuk, hogy országos vagy kontinentális jelentőségű kolóniáknak ad otthont.

VIII. cikkely. Engedély nélküli és/vagy rongálást, denevérpusztulást eredményező kutatások esetén, szándékos vagy véletlen rongálás, jelentős zavarás, vagy nagy denevérmortalitást előidéző tevékenységek esetén, illetve az engedélyek kitételeinek figyelmen kívűl hagyása a megfelelő törvénykezés alapján szankcionálható, többek között a következők alapján:

 1. 13/1993-es törvény, mely által Románia csatlakozott a Berni Egyezményhez, mely az európai vadonélő élővilág és a természetes élőhelyek védelmét szolgálja;
 2. 13/1998-as törvény, mely által Románia csatlakozott a Bonni Egyezményhez, amely a vándorló állatfajok védelméről rendelkezik;
 3. 90/2000-es törvény, mely által Románia csatlakozott a EUROBATS megállapodáshoz;
 4. 2008/99/EK irányelv a környezet büntetőjog általi védelméről;
 5. 49/2011-es törvény, mely jóváhagyja a védett területek, természetes élőhelyek, vadonélő növény- ,és állatvilág védelméről szóló 57/2007-es sürgősségi kormányrendeletet;
 6. 205/2014-es törvény, az állatok védelméről;
 7. de lege ferenda.

Megjegyzés: A romániai barlangokat érintő kutatások engedélyezése a Barlangörökségi Bizottság hatásköre. Természetvédelmi területeken belül tervezett kutatások engedélyezése az illető terület kezelőjének a hatásköre.

A fenti etikai szabályzatot a romániai denevérkutató közösség dolgozta ki a “Uniting the efforts of Romanian bat conservation” elnevezésű projekt keretén belül, mely a Klaus Toepfer Fellowship Programme alatt valósult meg.

 Aspectele etice de mai sus au fost elaborate de către comunitatea chiropterologilor din România, în cadrul proiectului “Uniting the efforts of Romania bat conservation”, implementat în cadrul programului Klaus Toepfer Fellowship Programme.