Kedves olvasók és denevérrajongók, eldöntöttétek! A 2019-es romániai „Év denevére” a nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii), egy olyan faj, mely igencsak kedveli az évszázados erdőket. A három döntős fajra leadott mintegy 642 szavazatból a nagyfülű denevér 290-et (45,2%) szerzett meg. A hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii) 149 szavazatot (23.2%), míg az északi denevér (Eptesicus nilssonii) 203 szavazatot (31.6%) gyűjtött. Köszönjük mindenkinek, aki szavazott!

A nagyfülű denevér

Mely igencsak kedveli az évszázados erdőket

Ahogy az alcímből is kiderül, a nagyfülű denevér jól érzi magát az érintetlen erdőkben, de egyéb idős, lombhullató erdőben is. Ez egyaránt vonatkozik arra, hogy odvas fákat használ szálláshelyként, illetve arra, hogy táplálékát is ilyen élőhelyeken szerzi meg. A faj jelenléte jelzi az illető élőhelyek / erdők kivételesen jó állapotát.

A Myotis bechsteinii faj a Myotis génusz egy közepes termetű képviselője, melynek a génuszon belül arányosan a legnagyobb (több mint 2 cm hosszúságú) a füle. Viszont a hosszúfülű denevérekkel ellentétben (akiknek valóban óriási fülük van), a nagyfülű denevér fülei szerényebb méretűek. Háta barna vagy vörösesbarna, hasi oldala pedig egyértelműen világosabb, szürke / szürkésfehér színű.

A 10-20, ritkábban 50 egyedből álló kolóniák általában faodvakban vagy fatörzs hasadékokban találhatóak, de akár madárodvakban is. A kolóniák több faodvat is használnak felváltva, pld. egy odút 2-3 napig. A téli periódusban barlangokba vagy más típusú földalatti szálláshelyekre is behúzódik. Egyike a hideget jól tűrő denevérfajokban. Helytülő faj, a nyári és téli szálláshelyek közötti vándorlási távolság néhány kilométer.

A nagyfülű denevér 1–5 méteres magasságban, közel a vegetációhoz vadászik, így a lombkoronában, de gyér aljnövényzetű erdőkben a talajszinten is. Röptében kitűnően manőverezik, és képes egyhelyben is lebegni. Méretes füleivel nagyon pontosan beméri a rovarok által kibocsátott hangokat. Étlapján bogarak, pókok, éjjeli lepkék és más, erdőkre jellemző rovarfajok szerepelnek, melyek nagy százaléka röpképtelen.

Ami a romániai elterjedést illeti, a múltban ritka fajnak tekintették, de ez elsősorban annak volt tulajdonítható, hogy a kutatások főképp barlangokon belüli vizuális megfigyelésekre alapoztak, ahol a nagyfülű denevér csak a hibernálási periódusban van jelen. Az elmúlt évtizedben azonban a megfelelő kutatási módszerekkel végrehajtott adatgyűjtés (hálózás barlangbejáratoknál, élőhelyek tanulmányozása akusztikai módszerek) számos új elterjedési adatot szolgáltatott, jelezve a fajt szinte minden romániai régióból.

A nagyfülű denevéreket a faj által használ élőhelyek feldarabolódása és általános csökkenése veszélyezteti, beleértve az odvas fák kivágását / elvesztését is. Így a faj fenntartható védelme érdekében célszerű az idős, évszázados erdők védelmének megerősítése, valamint az odvas fák megőrzése (pld. 25-30 odú / hektár, vagy 7-10 odvas fa / hektár). A holtfa megőrzése hozzájárul a rovarfajok sokféleségének növekedéséhez, de akár szálláshelyet is biztosíthat a denevéreknek. Mivel a faj egy egész odú-hálózatot használ az év leforgása alatt, ezért az egyes élőhelyek / erdők védelme szem előtt kell tartsa ezek funkcionális egészként való működését is.

Tekintettel arra, hogy a faj nagyon alacsony magasságban repül át nyílt területeken, ezért a közúti forgalom jelentős veszélyforrást jelenthet. Így az aluljáró (“underpass”) típusú zöld átjárók nagy jelentőséggel bírnak a faj védelme szempontjából. Hasonlóképpen, a lineáris élőhelyelemek (fasorok, élő sövények, stb.) megőrzése által megmarad a kapcsolat a különböző élőhelyrészek között (pld. a szálláshelyek és táplálkozóhelyek között) is, egy általánosan magas áthatolhatóságot eredményezve az élőhelyen. A többi denevérfajhoz hasonlóan a nagyfülű denevérek esetében is fontos, hogy az erdőkben, erdők közelében megőrizzük a különböző vízfelületeket, melyek táplálkozóhelyként, vízforrásként, illetve repülési útvonalakként szolgálhatnak.

Védelmi státusz (IUCN):

Törvénykezés:

 • 13/1993-as törvény (Berni egyezmény)
 • 13/1998-as törvény (Bonni egyezmény)
 • 90/2000-es törvény (EUROBATS)
 • 49/2011-es törvény (Élőhelyvédelmi Irányelv)
 • 656/2014-es miniszteri rendelet

Ajánlott irodalom (amiből a fennti szöveg is részben ihletődőtt):

 • 656/2014-es Miniszteri Rendelet, a Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis oxygnathus, Myotis bechsteinii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii denevérfajok kezelésének regionális akciótervéről.
 • Dietz, C., Kiefer, A. (2016): Bats of Britain and Europe. Bloomsbury Publishing, United Kingdom. pp. 400.
 • Jére Cs., Bücs Sz. (2013): Liliecii și managementul adăposturilor subterane – ghid metodologic. Elaborat în cadrul proiectului “Conservarea speciilor de lilieci în Munții Pădurea Craiului, Bihor și Trascău” LIFE08/NAT/RO/000504. pp. 40.
 • Paunović, M. (2016): Myotis bechsteinii. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T14123A22053752. Downloaded on 04 March 2019. https://www.iucnredlist.org/species/14123/22053752
 • Schlapp, G. (1999): Myotis bechsteini. In: A. J. Mitchell-Jones, G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Kryštufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík and J. Zima (eds), Atlas of European Mammals, Academic Press, London, UK.

Ismétlésként

2018 november-decemberében egy gyors előválogatást hajtottunk végre a romániai denevérszakértők közösségén belül, kiválasztva hármat a romániai 32 fajból. A verseny második, döntő fordulójában ez a három faj vesz részt. Ők pedig:

 • A hosszúszárnyú denevér, mely Románia legnagyobb kolóniáit alkotja
 • A nagyfülű denevér, mely igencsak kedveli az évszázados erdőket
 • Az északi késeidenevér, aki vígan elalszik a legalacsonyabb hőmérsékleteken is

A szavazás február 10 éjfélig tartott, ekkor az összegyűlt szavazatok alapján kihirdettük a verseny győztesét. Az év többi részében pedig igyekszünk nektek a lehető legtöbb információt nyújtani az év denevérfajáról. Köszönjük mindenkinek, aki szavazott!

Tevékenységünket támogathatod itt: https://gogetfunding.com/for-bats-and-their-future/