2018 júliusa és 2019 júliusa között valósítja meg a Denevérkutatási és Védelmi Központ a Columbus Állatkert és Akvárium által finanszírozott “Védelmi tevékenységek megerősítése a Dél-Nyugat Romániai denevérbiodiverzitási régióban” című pályázatot. A projekt célja, hogy a denevérvédelmi tevékenységeket erősítse Dél-Nyugat-Romániában a barlangászok  képzésével és aktív részvételével. A projekt fő célcsoportját a Krassó-Szörény, Mehedinţi és Gorj megyék karsztvidékein jelenleg is tevékenykedő barlangászok és barlangász klubok alkotják.

A projekt első konkrét tevékenységét a “Myotis” Denevérvédelmi Csoport szakembereivel közösen szerveztük 2018. szeptember 28-30. között a Stájerlakanina (Anina) melletti Mărghitaş Motelben.  A tevékenység valójában egy képzés volt, “A barlangok denevérei: fajazonosítás és védelem” címmel, melyet elsősorban a projekt célterületén (Krassó-Szörény, Mehedinţi és Gorj megyékben) tevékenykedő barlangászok számára szerveztük, de az ország más részeiből is érkeztek kérések.

“Személyes részvételem a barlangi denevérekkel kapcsolatos képzésen tiszta kíváncsiságból fakadt, és azért, hogy növeljem általános tudásom. A kurzus ismeretterjesztő jellegűnek bizonyult, ahol megismertük a kis földalatti emlősök természetbeli, ökoszisztémabeli szerepeit és jelenlétük előnyeit.” – Nicoleta Crina Gherghel, Cristal Barlangász Klub

A 11 különböző szervezetet, köztük 6 barlangász klubot, 4 védett területet és egy természetvédelmi szervezetet képviselő 15 résztvevő többek között a tipikus barlangi denevérfajok azonosításáról, a denevérkolóniák méretének becsléséről, valamint a denevérvédelem hogyanjáról kapott részletes információkat. A három oktató összesen négy előadást tartott, kiegészítve ezeket természtesen kérdésekkel és részletes vitákkal:

 • Denevérek: legendák és valóság között (Bücs Szilárd-Lehel, DKVK)
 • A barlangi denevérek: fajazonosítás és kolóniák becslése (Bücs Szilárd-Lehel, DKVK)
 • A denevérkutatás története a bánsági karsztban (Barti Levente, Myotis Csoport)
 • A denevérek védelme (Jére Csaba, Myotis Csoport)

Az előadások során szerzett tudás elmélyítése érdekében a környék barlangbejáratainál hálózással egészítettük ki az információhalmazt. Összesen négy helyszínen helyeztünk ki speciális denevérfogó hálókat, illetve a mintegy 87 megfogott egyed alapján 11 denevérfajt azonosítottunk. Ezek a következők: nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus), nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii), hosszúlábú denevér (Myotis capaccinii), közönséges denevér (Myotis myotis), csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), horgasszőrű denevér (Myotis nattereri), hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii), barna hosszúfülű denevér (Plecotus auritus), nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum), kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros), kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale). Egy kis létszámú csapat a Buhui barlangba is ellátogatott, ahol a résztvevőknek lehetőségük volt megfigyelni számos denevérfaj több száz egyedét, amint azok a hibernálásra készülnek.

A képzés végén, annak érdekében, hogy egy visszajelzést kapjunk a résztvevőktől, illetve hogy értékeljük a tevékenység sikerességét, bemutattuk nekik egy rövid, 10 kérdéses tesztet (10 denevérfaj azonosítása 10 fotó alapján), valamint egy online kérdőívet. Mindegyik esetben, valamint az alábbiakban is egy 1-től 10-ig terjedő skálát alkalmaztunk, ahol az 1-es felé a visszajelzés negatívabb, míg a 10-es felé pozitívabb.

Az értékelés és visszajelzés eredményei alapján azt mondhatjuk, hogy a résztvevők átlagosan 9,66-ra értékelték a képzés szervezését, míg az oktatók felkészültségét 9,88-ra. Már a képzés előtt meglévő, denevérekkel kapcsolatos ismereteik szintjét a résztvevők átlagosan 4-re becsülték, míg önértékelés alapján a képzés utáni tudásszint átlagosan 6,2-re nőtt. Ez alapján a fejlődés alapján már sikeresnek könyvelhettük el a képzést, de meglepetésünk akkor jött, mikor kielemeztük a 10 tesztkérdes eredményeit is: fajazonosítás esetében átlagos 7,1-es pontszámot értek el a résztvevők. Így többet sajátítottak el, mint ahogy ők maguk gondolták.

“Bevallom, hogy ismertem a denevérek fontosságát, de nem tudtam azonosítani őket, és talán még mindig fogok hibákat elkövetni. De az összes kapott információ érdekes volt, és felhasználható barlangász tevékenységem közben. A képzés egy mindkét oldal számára előnyös esemény volt, úgy barlangászok mint denevérészek számára.” – Loredana Răceanu, Vulcan Craiova Barlangász Klub

A közeljövőben következnek a projekt további tevékenységei, éspedig:

 • Terepi kiszállások vegyes csapatokkal (barlangászok és denevérkutatók) a legfontosabb évszakokban (ősz, tél, nyár) a Krassó-Szörény, Mehedinţi és Gorj megyei karsztvidékek barlangjaihoz;
 • Barlangi denevérfajok strapabíró (vízálló, stb) terepi határozójának elkészítése és terjesztése a barlangászok között;
 • A három megyében található barlangok denevérfaunájának monitorizálása barlangászok bevonásával;
 • A projekt eredményeinek terjesztése online és tudományos környezetben, vegyes szerzőcsapatú munkák által.

Köszönjük a denevérek iránti érdeklődést. Viszontlátásra a barlangokban!

A projekt csapata:

 • Bücs Szilárd-Lehel, Denevérkutatási és Védelmi Központ
 • Jére Csaba, “Myotis ” Denevérvédelmi Csoport
 • Barti Levente, “Myotis ” Denevérvédelmi Csoport
 • Ana Stamatescu, Avenul Brassó Barlangász Klub
 • Mircea Jumanca, Exploratorii Barlangász Egyesület
 • Valentin Jujea, Exploratorii Barlangász Egyesület

Elérhetőség: