A denevérek olyan élőlények, melyek egyszerre kicsik és csodálatosak. Hasonlóképpen, az a viszonylag rövid periódus, amíg csatlakoztam a DKVK csapatához, teljesen csodálatos volt. Egy 6 hetes szakmai gyakorlat keretén belül részt vettem a téli monitoringot végző csapatok munkájában, melynek révén számos denevérfajt láthattam telelni több tucat, országos és kontinentális jelentőségű szálláshelyen Románia különböző pontjain.

Nem könnyű szavakkal kifejeznem lelkesedésemet az elmúlt hetek iránt. Az alapképzésem végén, mint a denevérvédelem és -kutatás abszolút újonca, megdöbbentem, amikor lehetőségem nyílt résztvenni egy romániai monitoringban. A 32 különböző denevérfajjal és hatalmas kolóniákkal rendelkező országot méltán ismerik a denevérek, valamint számos más állat- és növényfaj biodiverzitási gócpontjaként. Miközben egy olyan szervezetet kerestem, ahol gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnék a faj- és környezetvédelem terén, egy 2021-es denevérvédelmi konferencia leírásában bukkantam a megfelelőre.

A konferencia előadóiról szóló rövid leírásokban szerepelt Bücs Szilárd-Lehel denevérszakértő is, aki több mint 15 éve foglalkozik a témával, aki a EUROBATS Egyezmény keretén belül Románia tudományos tanácsadója, és aki a DKVK elnöke. A leírásban szerepelt a „Denevérkolóniák Románia emberalkotta földalatti szálláshelyein: természetvédelem és kihívások” című előadás is, amely bemutatta pont azt, amit keresek. Amellett, hogy tapasztalatokat szerezhetek a továbbtanuláshoz, abban is reménykedtem, hogy izgalmas időtöltésben lesz részem, és sok új dolgot tanulhatok meg. Kúszás sárban, úszás földalatti vizekben és mászás barlangokban egy változatos csapattal, mindezt azért, hogy denevéreket lássunk és adatokat gyűjtsünk. Pontosan ez volt: izgalmas időtöltés és szakmai tapasztalat.

Az intenzív monitoring első két hete alatt már több mint 39 barlangot, 6 bányát és 6 alagutat ellenőriztünk, amelyek több nemzeti és természeti park karsztvidékein találhatók, mindegyik Natura 2000 terület. Az első két hét során már több mint 80.000 egyedet láttunk és összesen 15 különböző denevérfajt. A második alkalommal a denevérek száma alacsonyabb volt, mintegy 17.000 egyed, de a fajok diverzitása nagyobb volt. Hihetetlen volt számomra, hogy minden nap 2-3 különböző helyszínen találni magam, kétszer egy teljes héten keresztül, gyakran lenyűgözően gyönyörű barlangokban. Gyakran találtunk patkósdenevér fajokat (R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. blasii), nagyméretű Myotis-okat (Myotis myotis, Myotis blythii), valamint más szigorúan védett fajokat, mint a hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii), nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) vagy a hosszúlábú denevér (Myotis capaccinii). A többnapos monitoring expedíciókon kívül megfigyeltünk pár mesterséges denevérodút is Kolozsvár közelében.

Összességében hihetetlen volt számomra, hogy ilyen közelről nézhettem ezeket a kis repülő emlősöket. Megfigyelőként a denevérekkel kapcsolatos tapasztalataim eddig főként a repülő egyedekre korlátozódtak nyári estéken. És aztán hirtelen meglátni Románia második legnagyobb hosszúszárnyú denevér (körülbelül 30.000 egyed) és törpedenevér (körülbelül 40.000 egyed) kolóniáit… Ezen élményeket sokszor még sokéves denevérkutatási múlttal rendelkező szakemberek sem tudhatják magukénak. Mindezt egy terepmunkát kedvelő, humoros, csapatszellemmel rendelkező csoportban élhettem át. És akik úgy fogadtak el, mintha már régóta a csapathoz tartoznék.

Fokozatosan ismertették meg velem a denevérfajokat és a barlangászat sport-művészetét. Intenzív kulturális élmény is volt mindez: egy nemzetközi csapatban dolgozni romániai, lengyel és orosz emberekkel. Jó volt látni, hogy mindenki elkötelezett a denevérvédelem iránt. A különböző országokból származó emberek együttműködése is azt jelképezi, hogy bár a fajok védelmét gyakran elsősorban országos szinten irányítják, ez nem értelmezhető önmagában csak az illető ország szintjén. Az olyan európai megállapodások, mint a EUROBATS Egyezmény, elengedhetetlenek a denevérfajok átfogó, kontinentális védelméhez.

Ez alapján a monitoring második, egyhetes expedíciójában számos délnyugat-romániai (Bánsági) szálláshelyet figyeltünk meg. Különös figyelmet fordítottunk a szomszédos Szerbiában meggyűrűzött denevérek megfigyelésére és a lehetséges új kolóniákra. A szerb denevérkutatókkal együtt folytatott határon átnyúló projekt keretében a Dunán át és a Vaskapu régióban denevérvándorlást figyeltünk meg: a szerbiai denevérek a délnyugat-romániai barlangokba jönnek hibernálni. Eddig főleg gyűrűs patkódenevéreket azonosítottunk, de hosszúszárnyú denevéreket is. A régióban tapasztalható erős vándorlás miatt szükséges a kolóniák védettségének javítása a Duna mindkét oldalán.

Számomra egyedi élmény volt megtapasztalni a denevérkutatást és a romániai tájak szépségét. Ez volt az első alkalom, hogy ilyen közelről láthattam denevéreket. Sok fajt azonosítottunk, és lenyűgöző kolóniákat láttunk. Ez volt az első alkalom, hogy egyáltalán bejártam egy barlangot, és most több tucat volt belőlük egyszerre. Olyan tájakon haladtunk át, amilyeneket korábban elképzelni sem tudtam. A DKVK csapatán keresztül betekintést kaptam a terepmunkába, valamint a (Romániai) denevérek védelmének kihívásába. A jövőbeli karrieremet tekintve most már azt is el tudom képzelni, hogy hosszútávon foglalkozom majd denevérekkel is.

Nagyon szerencsés vagyok, hogy csatlakozhattam a csapathoz ebben a téli monitoring szezonban, és remélem, hogy hamarosan visszatérhetek!

Köszönöm, hogy magatokkal vittetek.

Vela a brémai Alkalmazott Tudományok Egyetemén (Németország) végzi tanulmányait. A 2022-es téli monitoring szezonban csatlakozott a DKVK csapatához, és több tucat kontinentális jelentőségű helyszín ellenőrzésében vett részt.