A Denevérkutatási és Védelmi Központ

A Denevérkutatási és Védelmi Központ (DKVK) egy romániai civil szervezet, melyet 2017-ben alapított több denevérész és természetvédő. A DKVK célja a romániai denevérek (Chiroptera) kutatása és védelme, beleértve az általuk használt élőhelyek és szálláshelyek védelmét is, elősegítve egy általános természetvédelmet és egy, mindannyiunk számára, egészségesebb környezet felé való fejlődést.

Összefoglaló jelentések a következő időszakokra:

A DKVK stratégiája itt olvasható (románul).

A DKVK célkitűzései:

 1. A romániai denevérfauna hagyományos és korszerű módszerekkel való kutatása.
 2. A romániai denevérfajok és/vagy jól meghatározható helyszínek (barlangok, épületek, élőhelyek, Natura 2000 területek stb.) védelmére irányuló pályázatok megvalósítása.
 3. Természet és környezetbarát módszerek alkalmazása a denevérek kutatásában, a denevérek zavarásának és az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében.
 4. A romániai denevérfauna és a védelmi intézkedések monitoringja, a populáció és/vagy kolóniaméretek változásának kimutatásával, annak érdekében, hogy azonosítsuk és ellensúlyozzuk az emberi tevékenységek esetleges negatív hatását.
 5. Több érdekcsoport ösztönzése a romániai denevérek monitoringjában és védelemében való részvételben.
 6. A denevér-, és természetvédelem népszerűsítése a nagyközönség tájékoztatása, tudatosítása és bevonása révén.
 7. Azon outdoor tevékenységek denevérkutatásba és védelembe való integrálása, melyek csekély vagy zéró hatással vannak a természetre.
 8. A romániai denevérek portáljának (www.lilieci.ro) fenntartása és fejlesztése.
 9. A DKVK tagok képzésének ösztönzése és elősegítése a denevérkutatás terén, illetve más, kapcsolódó szakterületeken belül, melyek szükségesek a DKVK pályázatainak végrehajtásához és a célkitűzések eléréséhez.
 10. A döntéshozók tájékoztatása a romániai denevérfauna helyzetéről, azon pályázatokról és munkálatokról vagy tevékenységekről, amelyek kedvezőtlenül vagy kedvezően hathatnak a denevérekre, azon technikai megoldásokról melyek kiküszöbölik vagy mérséklik a negatív hatásokat, valamint az esetleges kompenzációs intézkedésekről.
 11. Szakmai kapcsolatok fenntartása és javítása azon romániai és külföldi szervezetekkel, melyek közvetlenül vagy közvetve résztvesznek a denevérek kutatásában és védelmében.
 12. A nemzetközi denevérkutatáshoz és védelemhez való hozzájárulás.
 13. Szakmai tanácsadás és technikai megoldások biztosítása olyan pályázatok, munkálatok vagy tevékenységek számára, amelyek befolyásolhatják a romániai denevérfaunát.
 14. A nagyközönség tájékoztatása és támogatása véletlenszerű denevérekkel való érintkezés esetén.
 15. Olyan gazdasági tevékenységek kifejlesztése, melyek elősegítik a DKVK tevékenységének önfenntartását, illetve elősegítik a szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, pontosabban a denevérek hosszútávú védelmét.

Vezetőség:

 • Elnök: Bücs Szilárd-Lehel
 • Alelnök: Gönczi-Vass Ildikó
 • Titkár: Bodea Flaviu

Elérhetőség:

A Lilieci.ro portálról

A Lilieci.ro portál a Bücs Szilárd által koordonált “Uniting the efforts of Romanian bat conservation” pályázat keretén belül született, illetve a 2015-2017-es Klaus Toepfer Fellowship program alatt. A Lilieci.ro portál több cég, szervezet és magánszemély jelentős támogatása által jöhetett csak létre. Köszönjük!

2017 novemberétől kezdődően a Lilieci.ro portált a Denevérkutatási és Védelmi Központ működteti és fejleszti.

Célunk: A www.lilieci.ro portálnak és csapatának célja, hogy valós információkat tegyen közzé a denevérekről és jelenlétük előnyeiről, illetve hogy pozitív változást eszközöljön ki a nagyközönség denevérekhez való hozzáállásban. Célunk továbbá, hogy hangsúlyozzuk a denevérvédelem szükségét, illetve, hogy a portál központi szerepet töltsön be a romániai denevérkutatók közötti kommunikációban.

Jövőképünk: Hiszünk egy olyan világban, ahol lehetséges a denevérekkel való együttélés, ahol a denevérkolóniák, méretüktől függetlenül védelmet élveznek, ahol a közvélemény már nem hisz abban, hogy a denevérek a hajunkba ragadnak, de leginkább egy olyan világban, ahol tiszteletben tartjuk a Természetet és embertársainkat, megértve a közöttünk levő állandó kapcsolatot.