1. Általánosan

A Denevérkutatási és Védelmi Központ (a továbbiakban a DKVK) célja a romániai denevérek (Chiroptera) kutatása és védelme, beleértve az általuk használt élőhelyek és szálláshelyek védelmét is, elősegítve egy általános természetvédelmet és egy, mindannyiunk számára, egészségesebb környezet felé való fejlődést. A DKVK tulajdonában levo Lilieci.ro portál (a továbbiakban “a portál”) célja, hogy valós információkat tegyen közzé a denevérekről és jelenlétük előnyeiről, illetve hogy pozitív változást eszközöljön ki a nagyközönség denevérekhez való hozzáállásban. Célunk továbbá, hogy a portál központi szerepet töltsön be a romániai denevérkutatók közötti kommunikációban. A portálon közölt vélemények nem egyeznek meg automatikusan minden Romániai vagy külföldi denevérkutató véleményével.

Céljainak elérése érdekében a DKVK és a portál cikkeket, híreket, eseményeket, fotókat, projekteket és általában tájékoztató anyagokat tesz közzé a denevérekről, denevérvédelemről, illetve olyan altalános természet és környezetvédelmi információkat, melyek hatással lehetnek a denevérekre.

3. Szerzői jogok

Azon okból kifolyólag, hogy a DKVK és a portál, a saját cikkeken és publikációkon kívűl más szerzők munkáját is közli (pld. az Ismeretterjesztők menüben), portál tartalma kizárólag az alább feltüntetett Creative Commons licensz alapján használható fel és terjeszthető:

A DKVK és a portál logója a DKVK tulajdonát képezik és kizárólag együttműküdési szerződéssel rendelkező partnereink használhatják fel.

Abban az esetben, ha az erre a célre létrehozott szekciókban a portál látogatói és felhasználói képeket vagy más médiatípusokat tesznek közzé, ezen publikációk szerzői hozzájárulnak, hogy a DKVK non-profit módon, illetve nevelő céllal felhasználja ezeket az információkat.

3. Tartalmi követelmények

A DKVK és a portál nem tesz közzé olyan híreket, cikkeket, képeket, eseményeket, megjegyzéseket vagy más médiaelemet, melynek szexista, rasszista, vallási, politikai és/vagy homofób másodértelme van. A DKVK és a portál nem tesz közzé olyan elemet, mely diszkriminatív vagy rágalmazó, erőszakra vagy gyűlöletre uszít, illetve mely nem felel meg a Romániai jogszabályoknak, vagy esetlegesen félretájékoztatja a nyilvánosságot.

A DKVK és a portál nem tesz közzé szubjektív véleményeket és pletykákat. Minden látogató és felhasználó saját maga felelős a saját maguk által közzétett anyag tartalmáért, a DKVK és a portál nem tehető felelőssé a közzétett anyagok és a véleménynyilvánítás esetleges negatív hatásai miatt. Bármilyen megjegyzés, vagy médiaelem, mely nem egyeztethető össze a tartalmi követelményekkel és szerzőj jogokkal, felül lesz vizsgálva, illetve módosítva lesz közölve, vagy teljességében törölve a portálról. A DKVK fenntartja azt a jogot, hogy ismételt tartalmi kihágás esetén teljes mértékben korlátozza az illető látogató vagy felhasználó hozzáférését a portál tartalmához.

Viszont a DKVK és a portál közzé fog tenni többek között olyan információkat és nézőpontokat projektekről és tevékenységekről, melyek egyértelműen veszélyeztetik a Romániai vagy külföldi denevérkolóniákat. Ezen információk és nézőpontok függetlenek lesznek az illető projekt vagy tevékenység kezdeményezőjének vallási, politikai vagy személyes hovatartozásától, illetve csupán a denevér-, természet- és környezetvédelemre vonatkozó törvényeket és tudományos eredményeket fogják érvként szem előtt tartani.

A DKVK és portál nem garantálja a látogatók és felhasználók által közzétett információk helyességét, illetve nem garantálja a harmadik felektől átvett hírek helyességét sem. Ezen információk téves vagy elévült részeket is tartalmazhatnak, és a DKVK nem tehető felelőssé az ezen információk felhasználásából származó károkért.

4. Felhasználási szabályok

A nagyközönséget szívesen fogadjuk, sőt arra ösztönözzük, hogy a portál tartalmát felhasználják azon célból, hogy a denevérekről informálódjanak, illetve arra is, hogy jelezzék felénk az esetleges denevérekkel kapcsolatos további információkat, melyeket fontosnak vagy sürgősnek ítélnek meg. A portál látogatói és felhasználói tiszteletben kell tartsák a Szerzői jogok és Tartalmi követelmények részekben felsorolt elveket, valamint alkalmazzák azokat saját hozzájárulás esetén, de a más látogatókkal és felhasználókkal való kapcsolatteremtés esetén is.

A portál látogatói hozzáférhetnek a portál összes nyilvános információjához, hozzájárulhatnak a “Kolónia” (blog) részhez, illetve hozzászólhatnak minden publikált cikkhez. Ezen részek tartalom-hozzáadási lehetőségekkel vannak ellátva, viszont közzététel előtt a látogatók által közölni kívánt tartalom egy ellenőrzési folyamaton megy át, mely esetlegesen társulhat tartalommódosítással is. Azon tartalom, mely nem felel meg a Szerzői jogok és Tartalmi követelmények részekben felsorolt elveknek, nagy valószínűséggel módosítva kerül publikálásra, vagy esetlegesen teljes mértékben törlődik a portálról. A portál nyilvános információihoz való hozzáférés, a fennt említett részekhez valo hozzájárulás, illetve a hozzászólások nem igényelnek regisztrációt. Ajánljuk hogy a portál látogatói alkalmazzák a denevérek közelében érvényes szabályokat, illetve barlangi turizmus esetén a megfelelő viselkedésmódót.

A portál felhasználói alatt a regisztrált felhasználókat értjük, akiknek hozzáférésük van a portál teljes tartalmához, beleértve konkrét denevérkutatási, védelmi és monitoring témáköröket. A regisztrált felhasználók szakmai segítségben részesülhetnek (más regisztrált felhasználók által) fotó és ultrahang alapú denevérfaj azonosítás esetén. A regisztráció szükségessé teszi az ilyenkor megszokott adatok közlését (név, telefonszám, e-mail, intézmény/szervezet, stb.). Kérjük azon kutatókat, egyetemi tanárokat vagy diákokat, mesteris vagy doktorandusz hallgatókat akik a denevérkutatás körében tevékenykednek, illetve azokat akiket intenzíven foglalkoztat a gondolta, hogy denevérészek legyenk, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy hozzáférést biztosíthassunk a portál összes részéhez. A regisztrált felhasználók minden, már emlitett portál részhez hozzájárulhatnak, továbbá konkrét cikkeket tehetnek közzé speciális, denevéreket érintő  témákból. Közzététel előtt a publikálandó anyag a fennt emlitett ellenőrzési lépéseken megy át, biztosítva, hogy megfelel a Szerzői jogok és Tartalmi követelmények részekben felsorolt elveknek. A regisztrált felhasználók tiszteletben tartják és alkalmazzák a denevérkutatással kapcsolatos etikai szabályokat.

Ha bármilyen kérdésük van a portál tartalmával kapcsolatban, vagy bizonyos jogok, beleértve a szerzői jogokat, sérültek a portál, vagy a látogatók és/vagy felhasználók tevékenysége miatt, kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

4. GDPR, adatfelhasználás

Elvileg a portál anélkül is látogatható és olvasható, hogy a látogatók felfednék személyazonosságukat. De ugyanakkor léteznek bizonyos adatok, melyeket gyűjtünk a látogatókról. Az alábbiakban részletezzük ezeket.

Közvetlen kapcsolat a portállal emailen keresztül: A portál és a DKVK a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lehetőséget biztosít a nyilvánosság számára, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen velünk bármely, denevérekkel kapcsolatos kérdéssel vagy problémával. Annak érdekében, hogy Önnek válaszolhassunk, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet. Ezeket az e-mail címeket, bár a használt rendszerben (WordPress) tároljuk, nem használjuk fel más célokra, kizárólag csak arra, hogy választ küldjünk Önnek. Az e-mail címeket nem küldjük tovább harmadik félnek.

Hírlevél: A portál látogatóinak lehetősége van, saját kezdeményezés alapján, a DKVK és a portál tevékenységéről szóló rendszeres hírlevélre való feliratkozásra. A feliratkozást az erre a célra létrehozott oldalon egy érvényes e-mailcím megadásával lehet jelezni. Ezeket az e-mail címeket, bár a WordPress rendszerben tároljuk, nem használjuk fel más célra, csak arra, hogy a periódikus hírleveleket elküldjük Önnek. Az e-mail címeket nem küldjük tovább harmadik félnek.

A denevérek nagykövetei: A denevérek nagykövetei olyan személyek, akik saját kezdeményezésükből úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a denevérvédelem tevékenységeihez, megosztva a portálon közzétett cikkeket, vagy a portál Facebook és Instagram oldalainak információit. Ez a választás a Jotform platformon keresztül elérhető online űrlap kitöltésével valósul meg, mely bizonyos személyes adatokat (név, vezetéknév, e-mail cím, postacím stb.) is kér. Ezeket az adatokat a DKVK és a portál kizárólag arra használja, hogy kapcsolatban maradjunk a denevér nagykövetekkel, illetve, hogy tájékoztassuk őket a közzétett új cikkekről és más tevékenységekről. Az online űrlap kitöltésével ezen személyek hozzájárulnak a fent említett adatok felhasználásához, beleértve az alapadatok (név, vezetéknév, helység) közzétételét a portál külön, e célt szolgáló részében. Bármely pillanatban a denevérek nagykövetei úgy dönthetnek, hogy nem akarnak többé ebbe a csoportba tartozik, mely döntést egy hozzánk küldött e-mailel lehet jelezni. Ebben az esetben a személyes adatok törlődnek az összes DKVK és portál adatbázisból. Mindenesetre a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek, és kizárólag az űrlap kitöltésével kapott hozzájárulás alapján használjuk őket, a denevérek nagyköveteivel való kommunikációra.

Közösségi hálók: A portálon kívül a DKVK közösségi hálókat is használ arra, hogy kommunikáljon a denevérek iránt érdeklődőkkel. Ezek a hálók lehetővé teszik a DKVK és a nyilvánosság közötti közvetlen kommunikációt (közvetlen üzenetek, kommentek, stb). A DKVK nem gyűjt aktív módon személyes adatokat a közösségi hálókon keresztül. Csak azokat a módszereket használjuk, amelyeket az ilyen platformok (például a Facebook, Instagram stb.) alkotói már integráltak az illető oldalon. Abban az esetben ha valaki denevérekkel kapcsolatos kérdésekkel vagy problémákkal kapcsolatba felveszi velünk a kapcsolatot, a DKVK továbbíthatja a kapcsolatfelvételi adatokat a legközelebbi romániai csapatnak, de nem azelőtt, hogy Ön beleegyezne ebbe. A kapcsolatfelvételi adatok továbbítása lehetővé teszi az Ön által jelentett helyzet gyorsabb és hatékonyabb megoldást. Az Ön adatait nem küldjük olyan harmadik félnek, aki nem vesz részt közvetlen módón a denevérvédelemben.

A romániai denevérkutató közösség: A DKVK kezeli és rendszeresen fejleszti a romániai denevérkutató közösség kommunikációs csatornáit, nevezetesen a Lilieci.ro portált, a “Liliecarii” Google e-mail csoportot és a “Liliecarii” Facebook csoportot. Hasonlóképpen a DKVK a denevérkutató közösség számára olyan eseményeket is szervez (konferenciák, workshopok stb.), ahol regisztrálásra van szükség. A közösség tagjainak személyes adatait kizárólag a közösségen belüli belső kommunikáció fenntartása és a különböző eseményekről való tájékoztatására használjuk. Hasonlóképpen, a portál lehetővé teszi a közösségi tagok felhasználóként történő regisztrációját, bizonyos személyes adatok (név, vezetéknév, kapcsolattartási adatok stb.) szolgáltatásával. A portálon a következő adatok nyilvánosak és láthatóak: név, vezetéknév, tevékenységi kör, intézmény, helység. Ezek az információk nyilvánosak, annak érdekében, hogy elősegítse azon szakemberek azonosítását, akik bizonyos helyzetekben vagy régiókban denevérrel kapcsolatos kérdésekben segíthetnek.

Linkek más weboldalakhoz: A portál külső weboldalakhoz (általában a denevérvédelemhez direkt vagy indirekt módón kapcsolódó weboldalakhoz) való átirányításokat és linkeket tartalmaz, amelyek különböző módon gyűjthetik és használhatják a személyes adatokat. Ha Ön meglátogatja ezekhez a külső weboldalakat, és érdekli a személyes adatoknak ezen webhelyeken való gyűjtése és feldolgozása, kérjük lépjen a kapcsolatba az illető oldalak adminisztrátoraival, kezelőivel, vagy olvassa el a megfelelő oldalak erről szóló fejezeteit. A portál és a DKVK nem felelős, és nem tudja ellenőrizni az Ön adatainak gyűjtését és feldolgozását ezen külső weboldalakon.

Portáloptimalizálás a látogatói adatok elemzése révén: Amikor meglátogatja oldalunkat, annak érdekében, hogy digitális tevékenységünket elemezzük és optimalizáljuk, bizonyos adatokat gyüjtünk és dolgozunk fel. Olyan web alapú elemzőeszközöket használunk, mint például a Cookie-k, a Google Analytics és a Google AdWords. Az így összegyűjtött adatok nem tartalmazzák az Ön személyazonosságát, és nem hozunk létre felhasználói profilokat. Ha bármilyen kifogása van ezen adatgyűjtéssel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. Ha nem szeretne részt venni a Google AdWords konverziókövetési programban, használhat olyan böngészőbeállításokat, amelyek letiltják a cookie-k használatát. Letilthatja a konverziókövetési cookie-kat a böngésző letiltásával a “googleadservices.com” webhelyen is.

Személyes adatfeldolgozási jogok: Kérésre elküldjük Önnek az Öntől származó és feldolgozott személyes adatokat. Amennyiben ezeket az adatokat törölni szeretné, a kérését azonnal teljesítjük. Ezen túlmenően Önnek joga van az adatokhoz egy strukturált, egyszerű, és könnyen olvasható formátum bármikor hozzáférni.

A portál és a DKVK bármikor élérhető az összegyűjtött adatok és feldolgozásukkal kapcsolatos kérdéseket kapcsolatban a következő e-mail címen: contact@lilieci.ro.