Liliecii României formează una dintre cele mai importante populații din Europa. Această importanță se datorează atât numărului mare de specii de la noi din țară, cât și mărimii coloniilor. La fel de important este faptul că pe teritoriul României există încă habitate naturale, râuri curate, păduri mari și peșteri protejate.Pe teritoriul țării noastre au fost identificate până în momentul de față 32 de specii de lilieci. Prin comparație, Marea Britanie are o faună de doar 17 specii de lilieci, iar Norvegia doar 10 specii. În România încă nu este greu să găsim colonii de lilieci cu peste 1.000 de exemplare. Aceste colonii sunt de regulă în peșteri, însă și podurile clădirilor pot adăposti colonii semnificative. Cele mai mari colonii de la noi, cunoscute din clădiri, numără peste 2.000 de lilieci.

Două dintre cele mai mari colonii de lilieci din Europa se află în România, numărând circa 100.000 lilieci. Există peșteri pe teritoriul țării noastre care adăpostesc o diversitate de peste 20 de specii de lilieci. În pădurile neatinse de la noi vânează enigmaticul liliac mare de amurg, cea mai mare specie de liliac din Europa. Peșterile aflate la altitudini de peste 2.000 m pot adăposti liliacul nordic, colorat în negru și auriu, iar peșterile calde și habitatele sub-mediteraneene din Sudul României oferă condiții ideale pentru prezența tuturor celor 5 specii de lilieci cu potcoavă din Europa. Cele 32 de specii de lilieci din România se pot grupa în 10 genuri diferite, respectiv sunt următoarele:

1. Liliecii cu potcoavă (genul Rhinolophus)

Liliac mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum) - Nagy patkósdenevér - Greater horseshoe bat. Photo: Szilárd Bücs.

Liliacul mare cu potcoavă

Rhinolophus ferrumequinum

Liliacul mic cu potcoavă

Rhinolophus hipposideros

Liliacul mediteranean cu potcoavă

Rhinolophus euryale

Liliacul cu potcoavă al lui Blasius

Rhinolophus blasii

Liliacul cu potcoavă al lui Méhely

Rhinolophus mehelyi

2. Liliecii cu nas neted (genul Myotis)

Liliacul de apă

Myotis daubentonii

Liliacul cu picioare lungi

Myotis capaccinii

Liliacul de iaz

Myotis dasycneme

Liliacul mustăcios alcathoe

Myotis alcathoe

Liliacul mustăcios

Myotis mystacinus

Liliacul lui Brandt

Myotis brandtii

Liliacul mustăcios de stepă

Myotis aurascens

Liliacul lui Natterer

Myotis nattereri

Liliacul cărămiziu

Myotis emarginatus

Liliacul cu urechi mari

Myotis bechsteinii

Liliacul comun

Myotis myotis

Liliacul comun mic

Myotis blythii

3. Liliecii de amurg (genul Nyctalus)

Liliacul de amurg

Nyctalus noctula

Liliacul mare de amurg

Nyctalus lasiopterus

Liliacul mic de amurg

Nyctalus leisleri

4. Liliecii cu aripi late (genul Eptesicus)

Liliacul cu aripi late

Eptesicus serotinus

Liliacul nordic

Eptesicus nilssonii

5. Genul Vespertilio

Liliacul bicolor

Vespertilio murinus

6. Liliecii pitici (genul Pipistrellus)

Liliacul pitic

Pipistrellus pipistrellus

Liliacul pigmeu

Pipistrellus pygmaeus

Liliacul pitic al lui Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Liliacul pitic al lui Nathusius

Pipistrellus nathusii

7. Genul Hypsugo

Liliacul lui Savii

Hypsugo savii

8. Liliecii urecheați (genul Plecotus)

Liliacul urecheat brun

Plecotus auritus

Liliacul urecheat gri

Plecotus austriacus

9. Liliecii cârni (genul Barbastella)

Liliacul cârn

Barbastella barbastellus

10. Liliecii cu aripi lungi (genul Miniopterus)

Liliacul cu aripi lungi

Miniopterus schreibersii