Această secțiune a portalului conține publicații informative despre lilieci, broșuri, ghiduri metodologice, postere și alte materiale, elaborate de către CCCL sau alte organizații de profil în cadrul unor proiecte concrete, cu scop de educație, formare și conștientizare în domeniul liliecilor și protecției liliecilor. Portalul Lilieci.ro nu deține drepturile de autor asupra acestor materiale, dar le-am publicat cu acordul autorilor. Lectură plăcută!

Informațiile prezentate în materialele altor organizații nu reflectă în mod necesar poziția CCCL cu privire la aspectele discutate.

Broșuri generale despre lilieci și despre proiecte concrete

Liliecii din Pădurea Făget. Diversitate demnă de Cluj-Napoca!

(2017, în Română)

Brosură elaborată în cadrul proiectului „Cu mic, cu mare, ocrotim pădurea“, finanțat prin Fundația pentru Parteneriat și MOL România prin programul ”Spații Verzi” – componenta de finanțare „Arii Naturale Protejate”.

Linia fortificată Carol: mai mult decât o ruină!

(2017, în Română)

Brosură elaborată în cadrul proiectului „Linia Carol: evaluarea importanței a 150+ buncăre părăsite în conservarea faunei de lilieci transfrontaliere româno-maghiare“, finanțat prin Eurobats.

Liliecii – animalele despre care merită să știi

(2014, în Română)

Brosură elaborată în cadrul proiectului Protecția liliecilor cu potcoavă în România, finanțat prin Conservation Leadership Programme.

Lilieci – mamifere protejate

(2013, în Română)

Broșură elaborată în cadrul proiectului LIFE08 NAT/RO/000504 Conservarea speciilor de lilieci în Munţii Pădurea Craiului, Bihor şi Trascău, implementat de către  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, în parteneriat cu Asociația pentru Protecția Liliecilor din România, și Institutul de Speologie Emil Racoviță în perioada 2010-2013.

Postere

Poster – Liliacul cu potcoavă al lui Méhely, liliacul anului 2018 în România

(2018, în Română)

Poster elaborat de către CCCL, format A3.

Poster – Liliacul urecheat brun, liliacul anului 2017 în România

(2017, în Română)

Poster elaborat de către CCCL, format A3.

Poster de popularizare www.lilieci.ro

(2017, în Română)

Poster elaborat în cadrul proiectului „Uniting the efforts of Romanian bat conservation”, implementat de către Szilárd-Lehel Bücs, în cadrul programului Klaus Toepfer Fellowship Programme.

Management durabil în cazul liliecilor

Ghid de bune practici pentru protecția liliecilor din mediul urban

(2018, în Română)

Ghid elaborat în cadrul proiectului Liliecii din Mediul Urban, implementat de către Wilderness Research and Conservation și Fundația Visul Luanei, în anul 2017, și finanţat din Fondul IKEA pentru Mediul Urban. Autori: Dragoș Ștefan Măntoiu, Alexandra Chelu, Ovidiu Roșu, Iulia Miu.

Ghid de bune practici în vederea planificării și implementării investițiilor din sectorul energie eoliană

(2016, în Română)

Ghid elaborat în cadrul proiectului “Natura 2000 şi Dezvoltare Rurală în România”, co-finanţat prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, implementat de către WWF Programul Dunăre Carpaţi România, alături de partenerii săi WWF Elveţia, Asociaţia „Grupul Milvus”, Ecotur şi Fundaţia ProPark. Autori: Alexandra Doba, Marius Nistorescu, Stelian Stănescu, Tamás Papp, András Nagy Attila, Dragoș Măntoiu.

Liliecii și managementul adăposturilor subterane

(2013, în Română)

Ghid metodologic elaborat în cadrul proiectului LIFE08 NAT/RO/000504 Conservarea speciilor de lilieci în Munţii Pădurea Craiului, Bihor şi Trascău, implementat de către  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, în parteneriat cu Asociația pentru Protecția Liliecilor din România, și Institutul de Speologie Emil Racoviță în perioada 2010-2013. Autori: Csaba Jére, Szilárd Bücs.

Actiuni de conservare durabila pentru liliecii din siturile Natura 2000 din Nord-Vestul Romaniei

(2013, în Română)

Broșură elaborată în cadrul proiectului LIFE08 NAT/RO/000504 Conservarea speciilor de lilieci în Munţii Pădurea Craiului, Bihor şi Trascău, implementat de către  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, în parteneriat cu Asociația pentru Protecția Liliecilor din România, și Institutul de Speologie Emil Racoviță în perioada 2010-2013.

Liliecii și evaluarea impactului asupra mediului

(2008, în Română)

Ghid elaborat cu sprijin financiar din partea Ministerului olandez al Agriculturii, Naturii și Calității Alimentelor prin Matra BBI, și Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, Administrația Fondului pentru Mediu, de către Asociația pentru Protecția Liliecilor din România. Autori: Csaba Jére, Abigél Szodoray-Parádi, Farkas Szodoray-Parádi. Editura Profundis Satu Mare. 126 p.

Cercetare, identificare specii

Determinatorul speciilor de lilieci (Chiroptera) din România

(2010, în Română)

Determinator elaborat de către Asociația pentru Protecția Liliecilor din România, cu sprijinul financiar al Fundației pentru Parteneriat și Tușnad. Autori: Csaba Jére, Cătălin Crețu, Emanuel Ștefan Baltag.

Ghid pentru monitorizarea stării de conservare a peșterilor și speciilor de lilieci de interes comunitar în România

(2013, în Română)

Ghid elaborat asocierea dintre Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” şi Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România, în cadrul proiectului Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate SMIS-CSNR 17655, finațat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”. Autori: Marius Vlaicu, Csaba Jére, Anca Dragu, Dr. Daniela Borda, Dr. Cristian Goran, Dr. Farkas Szodoray-Parádi, Dr. Ruxandra Năstase-Bucur, Dr. Eugen Niţu, Dr. Dumitru Murariu.

Liliecii – Relații cu omul și mediul înconjurător

(2008, în Română și Engleză)

Carte, autori: Daniela Borda, Cristin Borda. Editura Napoca Star, Cluj-Napoca. 212 p.