Liliecii preferă temperaturi constante și un mediu fără deranjare. Astfel de condiții se găsesc de cele mai multe ori în peșteri, avene sau alte goluri subterane, cum ar fi de exemplu minele părăsite. Cele mai frecvente specii din peșterile României sunt liliecii cu potcoavă (genul Rhinolophus), liliacul comun (Myotis myotis), liliacul comun mic (Myotis blythii), liliacul cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii) și liliacul cârn (Barbastella barbastellus). Mai jos găsiți o selecție modestă despre colonii de lilieci din adăposturile subterane ale României. Pozele au fost obținute pe parcursul cercetării și monitorizării liliecilor din România, dar de regulă, liliecii nu se fotografiează pentru a nu le deranja, respectiv nu se fotografiează fără scop clar științific și fără autorizare.