În ultimii ani, cu toții am început să resimțim mai tare efectele schimbărilor climatice, și am fost martori involuntari și neputincioși la fenomene meteorologice de o putere ieșită din comun. Chiar și așa, generațiile următoare vor fi acelea care vor simți pe pielea lor adevăratele schimbări. Astfel informarea, instruirea, sensibilizarea copiilor noștri, a tinerilor, cu privire la protecția naturii, capătă o importanță deosebită. Din acest motiv s-a implementat proiectul „Cu mic, cu mare, ocrotim pădurea!”.

Dar astfel de informări și sensibilizări au avur deja loc și în cadrul altor proiectelor derulate de Asociația Natura Transilvaniei, împreună cu partenerii ei, respectiv în proiectele “Junior Ranger”. Focusate mai ales pe Pădurea Făgetului de lângă Cluj-Napoca, dar și pe alte arii protejate din județul Cluj, proiectele din ultimii ani au inclus și o componentă axată pe lilieci. Aceste animale unice sunt strâns legate de zone, habitate și păduri sănătoase, respectiv au roluri bine-definite și importante în menținerea echilibrului ecosistemelor, cu beneficii directe pentru omenire. Astfel protecția lor și sensibilizarea generației următoare sunt  elemente-cheie în viitorul liliecilor.

În cadrul proiectului “Cu mic, cu mare, ocrotim pădurea!”, derulat în 2017, au avut loc mai multe activități menite să aducă publicul cel mai receptiv, copiii, mai aproape de lilieci și de protecția acestora. În adiție la asta, s-a creat și o broșură informativă despre liliecii Făgetului, distribuită către publicul larg.

Verificarea căsuțelor pentru lilieci din Pădurea Făgetului

Încă din toamna anului 2016, în cadrul proiectului „Natura ne învață, noi o ocrotim”, echipa proiectului a montat 12 căsuțe artificiale pentru lilieci în două zone-cheie ale Pădurii Făgetului, cu obiectivul de a înlocui arborii scorburoși deja pierduți. Modelul de căsuță își are originea în cel de tip “Kent bat box”, folosit în Regatul Unit. Cele 12 căsuțe sunt montate în așa fel încât ele pot fi verificate de oricine, care are la îndemână o lanternă mai puternică. Astfel, publicul se poate implica în mod direct în monitorizarea și verificarea periodică a acestor adăposturi.

Verificări periodice ale căsuțelor au avut loc la intervale de 2-3 săptămâni, începând din primăvara lui 2017. În urma acestor verificări am constatat în primul rând faptul că, în ciuda iernii și a frigului, căsuțele nu necesitau reparații serioase, respectiv doar o căsuță a trebuit să fie reamplasată, din cauza faptului că un arbore s-a prăbușit peste cel de suport, doborând căsuța. Mai important este însă faptul că liliecii au început să folosească căsuțele.

Mai exact, am identificat în mod repetat liliacul urecheat brun (Plecotus auritus), o specie caracteristică pentru pădurile mature și sănătoase, într-una dintre căsuțe. Din mai multe motive, putem fi mulțumiți de prezența speciei în Pădurea Făget. În primul rând, liliacul urecheat brun este strâns legat de pădurile de foioase mature și sănătoase, iar prezența speciei crește importanța zonei Făget. Prezența unei astfel de specii indică, de asemenea, posibila prezență a altor specii tipice de pădure, cum ar fi liliacul cârn. În al treilea rând, folosirea căsuțelor de lilieci de către liliacul urecheat brun este un semn încurajator pentru succesul pe viitor al acestei măsuri de conservare. Puteți citi mai multe despre liliacul anului 2017 din România aici.

Despre amplasarea căsuțelor și despre rezultatele verificărilor și identificarea liliacului anului 2017 într-una dintre căsuțe, am prezentat și un poster la Simpozionul European de Cercetarea Liliecilor, organizat în Țara Bascilor în perioada 1-6 august 2017.

Excursii cu copii

Aici intervine implicarea generației tinere în protecția naturii, deoarece au avut loc două acțiuni cu tematica liliecilor, organizate pentru copii, și evident, pentru părinții lor. Organizate în lunile iulie și septembrie, la acestea au participat peste 30 de copii.

Acțiunea din iulie a avut ca scop verificarea, împreună cu copiii, a căsuțelor artificiale pentru lilieci, respectiv reamplasarea căsuței doborâte de un arbore. Colegii de la Asociația Ecouri Verzi au pregătit jocuri antrenante și distractive, iar copiii au fost extrem de bucuroși când am descoperit împreună faptul că un liliac urecheat brun se simte bine într-una dintre căsuțele noastre. În tot acest timp am vorbit despre lilieci, despre rolul lor în natură și despre beneficiile prezenței lor, dar și despre legende care, pe nedrept, ne provoacă încă frică. La final am ascultat ultrasunete de lilieci înregistrate, și am învățat împreună despre protecția liliecilor și despre cum putem și noi să contribuim la această protecție.

Iar acțiunea din septembrie a avut loc mai spre înserate, pentru a surprinde liliecii în acțiune și a asculta sunetele lor speciale cu ajutorul detectorului de ultrasunete. Sigur, nu putea lipsi nici discuția despre lilieci și protecția lor. Colegii de la Asociația Ecouri Verzi au pregătit o scurtă drumeție precum și alte jocuri pentru copii. Ajungând și la una dintre locațiile căsuțelor, evident acestea erau goale, deoarece orice liliac care poate le-a folosit ca adăpost pe timpul zilei, era acum deja ocupat cu vânarea insectelor din pădure.

Cartarea și marcarea arborilor de importanță chiropterologică

Pădurea Făgetului se remarcă printr-o diversitate rar întâlnită așa aproape de o zonă metropolitană cum este și zona Clujului. Arborii seculari nu sunt o raritate în Pădurea Făgetului, iar printre aceștia găsim și arbori scorburoși sau de formă ciudată, încurcați cu alt exemplare. Iar aceștia pot adăposti lilieci.

Deoarece tăierile legale intensive sau cele ilegale pot afecta semnificativ pădurea, respectiv acești arbori de valoare ridicată, în cadrul proiectului am cartat și marcat acei arbori scorburoși (în total 26 arbori), care pot fi adăposturi potențiale pentru lilieci. Pe lângă protecția generală a pădurii, protecția acestor arbori este esențială pentru lilieci, iar marcajul aplicat le conferă protecție, pe baza unei înțelegeri cu Ocolul Silvic Cluj.

Ziua Internațională a Liliecilor, ediția Cluj-Napoca

În adiție și în completarea proiectului, Asociația Natura Transilvaniei a participat ca partener la organizarea Nopții Internaționale a Liliecilor, ediția Cluj-Napoca, eveniment care a avut loc în 16 septembrie la Grădina Botanică din Cluj, și care a atras nu mai puțin de 800 de vizitatori. Noaptea Liliecilor face parte dintr-o serie de evenimente organizate în zeci de țări la nivel global, sub egida UNEP/EUROBATS, pentru informarea și sensibilizarea publicului vizavi de lilieci și protecția liliecilor. Mai multe despre evenimentul din Cluj-Napoca se poate citi aici.

Protecția liliecilor, precum și protecția naturii în general, este o activitate continuă, care dă roade în special dacă implicăm atât factorii decizionali, cât și comunitatea științifică, respectiv publicul larg. Vom continua să monitorizăm căsuțele artificiale amplasate și arborii scorburoși de importanță ridicată, dar vom continua și conștientizarea, implicarea publicului larg, în special a generațiilor tinere, pentru a le oferi instrumentele și cunoștințele necesare pentru a modela viitorul lor.

Despre proiect

Proiectul “Cu mic, cu mare, ocrotim pădurea” a fost implementat de către Asociația Natura Transilvaniei în parteneriat cu Asociația Ecouri Verzi, în perioada mai – septembrie 2017. Activitățile legate de lilieci au fost realizate în parteneriat cu Portalul Liliecilor din România. Proiectul s-a desfășurat în ariile naturale protejate Natura 2000 ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii și ROSCI0233 Someșul Rece din județul Cluj, respectiv în Rezervația Pădurea Runc din județul Maramureș. Scopul proiectul, realizat cu succes, a fost îmbunătăţirea nivelului de acceptare şi apreciere a importanței siturilor Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii, Someșul Rece şi a Rezervației Pădurea Runc în rândul comunităţilor locale, a turiştilor care le vizitează, precum și conștientizarea populației în general, despre necesitatea existenței ariilor naturale protejate. Proiectul a fost finanțat pentru al 4-lea an la rând de către Fundația pentru Parteneriat și MOL România prin programul ”Spații Verzi” – componenta de finanțare „Arii Naturale Protejate”, program ce urmărește promovarea și popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităților locale. Valoare totală a proiectului a fost de 29.558 RON, din care asistența financiară nerambursabilă de 20.000 RON.