În perioada iulie 2018 – iunie 2019  Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor derulează proiectul “Enhancing conservation efforts in the bat diversity hotspot of South-Western Romania”, pentru speologii și liliecii din România. Proiectul este finanțat de Columbus Zoo and Aquarium. Obiectivul principal al proiectului este consolidarea eforturilor de conservare a liliecilor din sud-vestul României prin formarea și implicarea speologilor. Grupul-țintă principal al proiectului este format din speologi și cluburi de speologie cu activitate curentă în regiunile carstice din județele Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj.

Ca o primă activitate concretă a proiectului, împreună cu colegii din “Grupul Myotis” pentru Conservarea Liliecilor, am organizat trainingul “Liliecii din mediul subteran: identificare și conservare”, în perioada 28-30 septembrie 2018, la Motelul Mărghitaș, Anina, jud. Caraș-Severin. Trainingul a fost organizat în special pentru cluburile de speologie și alți factori interesați din zona proiectului (județele Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj), dar pe baza cererilor, am invitat și colegi speologi din alte zone ale țării.

“Participarea personală la trainingul organizat pe tema liliecilor din subteran a fost una din pură curiozitate, pentru cultură generală. Cursul s-a dovedit a fi unul foarte educativ, deschizându-ne ochii asupra rolului și beneficiilor aduse naturii, de fapt întregului ecosistem, de către micile mamifere subterane.” – Nicoleta Crina Gherghel, Clubul de Speologie Cristal

Cei 15 participanți (reprezentând 11 organizații diferite, dintre care 6 cluburi de speologie, 4 arii protejate și o organizație de conservarea naturii), au obținut informații generale despre lilieci, informații cu privire la identificarea speciilor de lilieci caracteristice pentru mediul subteran, estimarea mărimii coloniilor, precum și aspecte legate de conservarea durabilă a liliecilor. În total, am avut 4 prezentări teoretice din partea celor 3 traineri, completate, desigur, de întrebări de clarificare și discuții detaliate:

 • Liliecii, între legende și realitate (Szilárd-Lehel Bücs, CCCL)
 • Liliecii din mediul subteran: identificarea exemplarelor și estimarea coloniilor (Szilárd-Lehel Bücs, CCCL)
 • Istoricul cercetării chiropterologice pe carstul bănățean (Levente Barti, Grupul Myotis)
 • Conservarea liliecilor (Csaba Jére, Grupul Myotis)

Pentru a aprofunda cunoștințele obținute pe baza acestor prezentări, ele au fost completate de deplasări pe teren la intrarea peșterilor din zonă, respectiv capturări cu plase chiropterologice. În total, am amplasat plase la 4 locații, cu capturarea a 87 de exemplare și identificarea a 11 specii, respectiv: liliacul cârn (Barbastella barbastellus), liliacul cu urechi mari (Myotis bechsteinii), liliacul cu picioare lungi (Myotis capaccinii), liliacul comun (Myotis myotis), liliacul cărămiziu (Myotis emarginatus), liliacul lui Natterer (Myotis nattereri), liliacul cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii), liliacul urecheat brun (Plecotus auritus), liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum), liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros) și liliacul mediteranean cu potcoavă (Rhinolophus euryale). A avut loc și o scurtă vizită în Peștera Buhui cu o echipă mică, unde participanții au observat sute de exemplare din mai multe specii, acestea pregătindu-se de hibernare.

La sfârșitul training-ului, pentru a primi feedback de la participanți, dar și pentru a evalua succesul activității, le-am prezentat un scurt test de 10 întrebări (identificare a 10 specii pe baza unor poze), precum și un formular online de evaluare a training-ului în general. În fiecare caz, precum și în detaliile prezentate mai jos, am folosit o scară de 1 la 10, unde valorile spre 1 sunt mai negative, și valorile spre 10 sunt cele pozitive.

Pe baza rezultatelor evaluării, putem spune că participanții au oferit o valoare medie de 9.66 organizării trainingului, precum și o valoare de 9.88 nivelului de pregătire a trainerilor. Legat de cunoștințele existente despre lilieci  înaintea training-ului, participanții s-au autoevaluat la un nivel de 4, și au estimat cum că după training, cunoștințele lor au crescut la un nivel mediu de 6.2. Observând deja o evoluție pozitivă doar pe baza acestei autoevaluări, surpriza noastră și a lor a venit când am obținut rezultatele testului cu cele 10 întrebări de identificare a speciilor. Participanții au oferit răspunsuri corecte cu o valoare medie de 7.1. Astfel, ei și-au îmbunătățit cunoștințele despre lilieci, și chiar mai mult decât credeau ei înșiși.

“Recunosc că știam de importanța liliecilor, dar nu știam și poate o să mai greșesc și acum în identificarea lor. Dar au fost interesante și benefice toate informațiile acumulate, pentru ceea ce fac atunci când merg în subteran. Un schimb de experiență benefic de ambele părți, speologi și chiropteorologi.” – Loredana Răceanu, Clubul de Speologie Vulcan Craiova

În viitorul apropiat urmează și celelalte activități planificate în cadrul proiectului:

 • Deplasări pe teren cu echipe mixte (speologi și chiropterologi) în sezoanele cheie (toamnă, iarnă, vară), în regiunile carstice din județele Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj;
 • Crearea și distribuirea unui determinator de buzunar, rezistent la uzură și apă, despre speciile de lilieci caracteristice pentru mediul subteran și conservarea acestora;
 • Elaborarea unui plan pentru implicarea speologilor în monitorizarea liliecilor din peșterile celor 3 județe;
 • Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului în mediul online și cel științific, cu echipe mixte de autori.

Mulțumim pentru interesul arătat vizavi de lilieci. Să ne revedem cu bine în peșteri!

Echipa proiectului:

 • Szilárd-Lehel Bücs, Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor
 • Csaba Jére, Asociația “Grupul Myotis” pentru Conservarea Liliecilor
 • Levente Barti, Asociația “Grupul Myotis” pentru Conservarea Liliecilor
 • Ana Stamatescu, Clubul de Speologie Avenul Brașov
 • Mircea Jumanca, Asociația Speologică Exploratorii
 • Valentin Jujea, Asociația Speologică Exploratorii

Contact: