Románia denevérei az egyik legjelentősebb és legnagyobb Európai denevérpopulációt alkotják. Ezen jelentőség a nagy fajszámnak és a kolóniák méretének tulajdonítható. Szintén fontos az a tény, hogy Romániában még mindig léteznek természetes élőhelyek, tisztavízű folyók, nagy kiterjedésű idős erdők, illetve védett barlangok.

Jelenleg Romániában 32 denevérfaj ismert. ÖsszehasonlításképpenNagy-Britanniában 17 denevérfaj, Norvégiában pedig 10 denevérfaj fordul elő. Romániában egyáltalán nem nehéz olyan kolóniákat találni melyek 500, vagy akár 1000 denevérből állnak. Ezen kolóniák barlangokban, hidak és épületek repedéseiben vagy üregeiben találhatóak. A legnagyobb Romániai épületlakó denevérkolóniák több mint 2000 denevérből állnak.

Európa legnagyobb kolóniái közül is kettő Romániában található, nagyságuk meghaladhatja a 100.000 denevért. Hazánk számos barlangjában több mint 20 denevérfajt azonosíthatunk. Az érintetlen és idős romániai erdőkben vadászik az óriás koraidenevér, mely Európa legnagyobb denevérfaja. A több mint 1500-2000 méter magaságban levő barlangokban talál otthont az északi denevér, melynek bundája tipikusan fekete és arany árnyalatú. A délromániai melegebb, szubmediterrán jellegű élőhelyek ideális környezetet teremtenek mint az 5 európai patkósdenevér faj számára. A 32 romániai denevérfaj 10 génuszba csoportosítható, ezek pedig a következők:

1. Patkósdenevérek (Rhinolophus génusz)

Liliac mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum) - Nagy patkósdenevér - Greater horseshoe bat. Photo: Szilárd Bücs.

Nagy patkósdenevér

Rhinolophus ferrumequinum

Kis patkósdenevér

Rhinolophus hipposideros

Kereknyergű patkósdenevér

Rhinolophus euryale

Blasius patkósdenevér

Rhinolophus blasii

Méhely patkósdenevér

Rhinolophus mehelyi

2. Egérfülű denevérek (Myotis génusz)

Vízi denevér

Myotis daubentonii

Hosszúlábú denevér

Myotis capaccinii

Tavi denevér

Myotis dasycneme

Nimfadenevér

Myotis alcathoe

Bajuszos denevér

Myotis mystacinus

Brandt denevér

Myotis brandtii

Sztyeppei bajuszos denevér

Myotis aurascens

Horgasszőrű denevér

Myotis nattereri

Csonkafülű denevér

Myotis emarginatus

Nagyfülű denevér

Myotis bechsteinii

Közönséges denevér

Myotis myotis

Hegyesorrú denevér

Myotis blythii

3. Fecskeszárnyú denevérek (Nyctalus génusz)

Rőt koraidenevér

Nyctalus noctula

Óriás koraidenevér

Nyctalus lasiopterus

Szőröskarú koraidenevér

Nyctalus leisleri

4. Kései denevérek génusza (Eptesicus génusz)

Közönséges késeidenevér

Eptesicus serotinus

Északi késeidenevér

Eptesicus nilssonii

5. Szélesarcú denevérek (Vespertilio génusz)

Fehértorkú denevér

Vespertilio murinus

6. Törpedenevérek (Pipistrellus génusz)

Közönséges törpedenevér

Pipistrellus pipistrellus

Szoprán törpedenevér

Pipistrellus pygmaeus

Fehérszélű törpedenevér

Pipistrellus kuhlii

Durvavitorlájú törpedenevér

Pipistrellus nathusii

7. Hypsugo génusz

Alpesi denevér

Hypsugo savii

8. Hosszúfülű denevérek (Plecotus génusz)

Barna hosszúfülű denevér

Plecotus auritus

Szürke hosszúfülű denevér

Plecotus austriacus

9. Pisze denevérek (Barbastella génusz)

Nyugati piszedenevér

Barbastella barbastellus

10. Hosszúszárnyú denevérek (Miniopterus génusz)

Hosszúszárnyú denevér

Miniopterus schreibersii