Romániai denevérvédelmi és kutatási szervezetek, egyesületek, állami szervek, intézmények vagy egyéb szervezetek. Abban az esetben ha denevérkutatásban vagy denevérvédelemben aktívan tevékenykedő egyesületek, intézmények hiányoznak az alábbi listáról, kérünk vedd fel velünk a kapcsolatot.

Ugorj a következő kategóriához:

Civil szervezetek, egyesületek

“Erdély Természete” Egyesület

Székhely: Kolozsvár, Kolozs megye

Az egyesület célja Erdély természeti örökségeinek védelme, hosszútávú megőrzése és népszerűsítése.

Romániai Denevérvédelmi Egyesület

Székhely: Szatmárnémeti, Szatmár megye

Az egyesület célja, hogy népszerűsítse a Romániai denevérkutatást és denevérvédelmet, illetve az átfogóbb környezet és természetvédelmet.

Luana Állatrehabilitáló Központ

Székhely: Bukarest

A “Luana Álma” Alapítvány által létrehozott központ célja, hogy ingyenes egészségügyi szolgáltatásokat nyújtson sérült állatok esetében, különösképpen a városi faunaelemek számára.

Denevérkutatási és Védelmi Központ

Székhely: Kolozsvár, Kolozs megye

A DKVK célja a romániai denevérek (Chiroptera) kutatása és védelme, beleértve az általuk használt élőhelyek és szálláshelyek védelmét is, elősegítve egy általános természetvédelmet és egy, mindannyiunk számára, egészségesebb környezet felé való fejlődést.

Dobrudzsai Kutatócsoport

Székhely: Konstanca, Konstanca megye

A Dobrudzsai biodiverzitás kutatására elkötelezett csoport (elsősorban biogeográfiai és határon átnyúló értelemben).

SistemIS

Székhely: Jászváros, Iași megye

A csoport célja környezetünk kutatása és védelme, az energiahatékonyság előremozdítása és a fenntartható fejlődés, az emberi és természeti turisztikai erőforrások fenntartható felhasználása, különböző közösségek nevelése az említett témákban, és az ökoturizmus támogatása.

Wilderness Research and Conservation

Székhely: Bukarest

A szervezet célja egy olyan, környezetvédelemben jártas kutatócsoport létrehozása, mely bevált módszerek alapján szaktanácsadást nyújt környezettel kapcsolatos ügyekben, illetve olyan tervek és projektek esetében, melyek jelentős negatív hatást gyakorolhatnak a környezetünkre.

Intézmények, egyetemek

Biológia-Geológia Kar, Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Székhely: Kolozsvár, Kolozs megye

A Babeș-Bolyai Tudományegyetemen belül működő kar minden olyan anyagi és tudományos alappal rendelkezik, mely lehetővé tesz egy országos és nemzetközi szinten versenyképes környezetet. A nagyszámú szakterület és kutatási irány tükröződik a laboratóriumok számában és sokféleségében is: genetika, biokémia és molekuláris biológia laboratórium, mikrobiológiai laboratórium, növény és állatélettan laboratóriumok, ökológia, etológia és biodiverzitás laboratórium (növénytan, állattan, vízi ökológia, stb.), geológia laboratóriumok (ásványtan, őslénytan, mikropaleontológia, geokémiai és geokronológia, stb).

Emil Racoviță Barlangkutató Intézet

Székhelyek: Kolozsvár, Kolozs megye, és Bukarest

Fő kutatási irányzatok: a változatosság és komplexitás kimutatása érdekében a földalatti környezet taxonómiai, filogenetikai, biogeográfiai és ökológiai vizsgálata; ásványtani és kristálytani tanulmányok a barlangi környezetben, karsztvizek geokémiája; a Negyedidőszak éghajlati változásainak rekonstruciója; a fosszilis emlősfauna tanulmányozása; a karsztrendszerek összetettségének és elterjedésének tanulmányozása, regionális karsztkutatás; karsztterületek védelme és sebeshetősége szennyezés esetén.

Bukaresti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem

Székhely: Bukarest

Az egyetem egy felsőoktatásra és kutatásra jogosult intézmény, mely jogi személyiséggel rendelkezik. A közérdekű felsőoktatási intézmények hálózatába tartozik, valamint non-profit és politikamentes jellege van. Küldetésének teljesítése érdekében az egyetem a romániai alkotmánynak, törvényeknek és oktatási rendelkezéseknek, az Egyetemi Chartának, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően szerveződik és működik.

Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem

Székhely: Kolozsvár, Kolozs megye

Az egyetem célja, hogy elősegítse a legmagasabb szintű oktatást, az egyetemi és posztgraduális kutatást és innovációt, illetve az egyetemes értékek körforgásába való integrációt, összhangba hozva mindezt egy ismeretalapú társadalom elvárásaival.

Barlangászklubok

”Gyilkostó Adventure” Egyesület

Székhely: Gyergyószentmiklós, Hargita megye

Az egyesület célkitűzései a természeti értékek és a természeti sokszínűség megőrzése, a fiatalok környezetvédelmi nevelése, környezetvédelmi projektekben való szerepvállalás, az ökoturizmus, hegyi turizmus és kalandturizmus népszerűsítése, barlangtani kutatásokban való részvétel, a barlangászat népszerűsítése, barlangászattal kapcsolatos táborok és képzések szervezése, hegyi és barlangi expedíciókon való részvétel és ezek szervezése, környezetvédelmi és turisztikai pályázati programok lebonyolítása, környezetvédelemmel és turisztikával kapcsolatos információnyújtás.

.

Hegyisportok Klubja

Székhely: Vajdahunyad, Hunyad megye

Az egyesület célja, hogy aktívan részt vegyen a természeti és kulturális örökségek megőrzésében, illetve hogy egyre több résztvevőt (magán-, és jogi személyeket) vonjon be ezekbe a tevékenységekbe.

“Club Speo Bucovina” Barlangász Alapítvány

Székhely: Szucsáva, Szucsáva megye

Az egyesület célja a a természeti és kulturális örökségek védelme és fenntartható használata.

Denevérvédelmi szempontból fontos romániai természetvédelmi területek

Erdélyi Szigethegység Természeti park

Fekvés: Bihar, Kolozs és Fehér megye

A RNP Romsilva – Erdélyi Szigethegység Természeti Park igazgatóságának szerepe a következő természetvédelmi területenken megvalósuló elemzés, tervezés, felügyelet és ellenőrzés: Erdélyi Szigethegység Természeti Park, ROSCI0002 Erdélyi szigethegység, ROSCI0016 Buteasa, és ROSPA0081 Szigethegység – Vigyázó Natura 2000-es területek.

Szemenik – Krassói-szurdok Nemzeti Park

Fekvés: Krassó-Szörény megye

A Szemenic – Krassói szurdok Nemzeti Park az ország délnyugati részén található, területe 36.214 hektár, és számos nagy értékű fizikai-földrajzi, florisztikai, hidrológiai, geológiai és karszt jellegű természeti kincset foglal magába.

ROSCI0036 Vargyas szoros Natura 2000-es terület

Fekvés: Hargita és Kovászna megye

A Vargyas-szoros, barlangjaival, mészkőszirtjeivel, tanúszikláival, jellegzetes élővilágával kétségkivül Erdély és ezenbelül a Székelyföld egyik legszebb és legérdekesebb természeti látnivalója.

ROSCI0062 Sebes-Körös szoros, Királyerdő Natura 2000-es terület

Fekvés: Bihar megye

A “Bihari megyei természetvédelmi területek és fenntartható fejlődés” központ célja, hogy hozzájáruljon Bihar megye, az Erdélyi Szigethegység, illetve az ezen területeken élő közösségek fenntartható fejlődéséhez, megvalósítva mindezt a védett területek megfelelő kezelése, a biodiverzitás és a természeti örökségek megőrzése, helyi fenntartható fejlődés, felelősségteljes turizmus, illetve a kulturális identitás megőrzése által.

ROSCI0189 Barlangos patak (Súgó barlang)

Fekvés: Hargita megye

A Súgó barlang a Keleti Kárpátok központi csoportjának legjelentősebb barlangja. Leginkább cseppköveiről illetve borsóköveiről nevezetes, bár sokkal jellemzőbbek rá a szűk  folyósók és kuszodák, melyek kis termekbe torkolnak, ahol egy mesevilág vár bennünket.

ROSCI0193 Tăușoare barlang Natura 2000-es terület

Fekvés: Beszterce-Naszód megye

Kezelő: Beszterce-Naszód Megyei Múzeum. A természetvédelmi terület azon célból lett létrehozva, hogy megőrizze a táji és ásványtani értékeket, a kalcit és szulfát tartalmú barlangi képződményeket, a helyi állatfajokat, a földalatti biológiai rendszereket és endokarszt morfológiát, minimálisra csökkentve az antropogén hatást, az által, hogy figyelembe veszi a különböző, látogatásra, kutatásra és leltározásra vonatkozó szabályzatokat.

ROSCI0253 Torockói hegység Natura 2000-es terület

Fekvés: Kolozs és Fehér megye

A terület kezelőjének, a Torockói és Érchegység, Öreghavas Helyi Akciócsoport (GAL MMTMM) célja a helyi és szomszédos közösségek fenntartható fejlődése. Ezen belül a GAL MMTMM célkitűzései: a közösségek gazdasági fejlődése; az ökológiai egyensúly helyreállítása és a védett területek megőrzése, beleértve a Natura 2000-es területek is; a hátrányos helyzetű közösségek védelme; a erkölcsi, kulturális és vallási hagyományok megőrzése és népszerűsítése; a demokratikus elvek, a jogállam és az esélyegyenlőség támogatása; a fiatal generáció fizikai és szellemi fejlődése; országos és nemzetközi kapcsolatok támogatása.

Egyéb szervezetek, közintézmények

Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökség

Székhely: Nagyvárad, Bihar megye

Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség

Székhely: Csíkszereda, Hargita megye

Barlangörökségi Bizottság

Székhely: Bukarest

A 2227/2016-os miniszteri rendelet 2-es függelékének 2-ik cikkelye alapján a bizottság célkitűzései: barlangokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyeztetése, barlangok védelmi kategóriákba való osztályozása és újraosztályozása, barlangok tudományos tanulmányok alapján történő kiértékelése; barlangok konzervációs helyzetének nyomonkövetése (monitoring).

A Környezetvédelmi Minisztérium denevérszakértői csoportja

A denevérszakértői munkacsoport feladata, hogy a központi környezetvédelmi hivatalban működő szakigazgatóság számára olyan tudományos és technikai tanácsadást nyújtson, melyek elősegítik a döntéshozatalt, a végrehajtást és a különböző jogszabályok összehangolását.