Organizații, organe publice sau instituții (în ordine alfabetică), active în domeniul cercetării și protecției liliecilor din România. În cazul în care sunteți o organizație, activă în domeniul cercetării sau protecției liliecilor, și nu sunteți incluși aici, vă rugăm să ne contactați.

Sari la categoria:

Organizații neguvernamentale

Asociația Natura Transilvaniei

Sediu: Cluj-Napoca, jud. Cluj

Scopul ANAT este protecția, conservarea durabilă și promovarea patrimoniului natural al Transilvaniei.

Asociația pentru Protecția Liliecilor din România

Sediu: Satu Mare, jud. Satu Mare

APLR are ca scop promovarea cercetărilor chiropterologice (studiul şi ocrotirea liliecior) în România precum şi protecţia mediului şi a naturii în general.

Centrul de Reabilitare a Animalelor Luana

Sediu: București

Înfiinţat de către Fundaţia Visul Luanei, centrul are drept scop acordarea gratuită de asistenţă medicală de specialitate animalelor sălbatice, în special din fauna urbană.

Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor

Sediu: Cluj-Napoca, jud. Cluj

Scopul CCCL este cercetarea și conservarea faunei de lilieci (Chiroptera) din România, precum și a habitatelor și adăposturilor folosite de lilieci, în vederea protecției naturii în general, și a asigurării unui mediu mai sănătos pentru toți.

Grupul de Cercetări Dobrogea

Sediu: Constanța, jud. Constanța

Grup dedicat cercetărilor privind biodiversitatea Dobrogei (în context biogeografic și transfrontalier).

SistemIS

Sediu: Iași, jud. Iași

Grupul își propune studierea şi protecţia mediului înconjurător, promovarea eficienţei energetice şi a dezvoltării durabile, sprijinirea dezvoltării și valorificării durabile a resurselor turistice naturale și umane, educarea diferitelor categorii de public privind temele menționate, precum şi promovarea ecoturismului.

Wilderness Research and Conservation

Sediu: București

Asociația își propune formarea unei echipe de cercetători în probleme de mediu, cu scopul de a oferi soluții tehnice utilizând cele mai bune practici în domeniu, pentru planuri și proiecte care prezintă un impact negativ semnificativ asupra mediului.

Instituții, universități

Facultate de Biologie-Geologie, UBB

Sediu: Cluj-Napoca, jud. Cluj

Facultatea, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, are toată baza materială și competențele ştiinţifice care să creeze o atmosferă academică performantă la nivel naţional şi internaţional. Numărul mare de specializări şi direcţii de cercetare este oglindit în numărul şi diversitatea laboratoarelor: laboratoare de genetică, biochimie şi biologie moleculară, laboratoare de microbiologie, fiziologia plantelor şi a animalelor, laboratoare de ecologie, etologie şi biodiversitate (botanică, zoologie, ecologie acvatică etc.), laboratoare de geologie (mineralogie, paleontologie, micropaleontologie, paleotheriologie, geochimie și geocronologie, de testare a geomaterialelor etc.).

Institutul de Speologie Emil Racoviță

Sediu: Cluj-Napoca, jud. Cluj, și București

Direcții principale de activitate: studii taxonomice, filogenetice, biogeografice și ecologice ale mediilor subterane pentru evidențierea diversității și complexității acestora; studii de cristalografie și mineralogie în mediul speleic, geochimia apelor carstice; reconstituiri ale variațiilor climatice din Cuaternar, utilizând metode de stabilire a vârstelor absolute prin seria U–Th în laboratoare proprii; studierea faunelor fosile de mamifere; studiul complexității și distribuției sistemelor carstice, cercetări de carstologie regională; protecția mediului carstic și vulnerabilitatea acestuia la poluare.

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterniară din București

Sediu: București

USAMVB este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare acreditată, cu personalitate juridică, ce face parte din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de interes public, având caracter nonprofit şi apolitic. USAMVB este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale legislaţiei şi reglementărilor naţionale din domeniul învăţământului, cu Carta universitară şi regulamentele proprii pentru a-şi îndeplini misiunea asumată.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Sediu: Cluj-Napoca, jud. Cluj

Universitatea îşi propune ca în cadrul misiunii sale să promoveze excelenţa în domeniul învăţământului, cercetării şi inovării prin formare academică iniţială şi postuniversitară, prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrare în circuitul de valori universale în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Cluburi de speologie

Asociația ”Gyilkostó Adventure”

Sediu: Gheorgheni, jud. Harghita

Asociaţia are scopul de a înbunătăţii activităţile de drumeţie şi turism montan, de cercetare şi educaţie ecologică, de evaluare şi păstrare a patrimoniului natural şi de pregătire tecnică şi ştiinţifică a membrilor şi persoanelor care participă la activităţile organizate.

Clubul Sporturilor Montane Hunedoara

Sediu: Hunedoara, jud. Hunedoara

Scopul asociației constă în participarea activă la conservarea patrimoniului natural și cultural prin implicarea unui număr cat mai mare de persoane (fizice, juridice).

Fundația Speologică “Club Speo Bucovina”

Sediu: Suceava, jud. Suceava

Scopul organizației este protecția și utilizarea durabilă a resurselor naturale și culturale.

Arii protejate de interes chiropterologic din România

Parcul Natural Apuseni

Extindere: jud. Bihor, Cluj, Alba

RNP Romsilva – Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A. (APNA) este instituţia cu rol de analiză, planificare, supraveghere şi control pe teritoriul ariilor protejate: Parcul Natural Apuseni şi siturile Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa şi ROSPA0081 Munţii Apuseni-Vlădeasa.

Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului

Extindere: jud. Caraș-Severin

Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului este situat în partea de sud vest a României având o suprafata de 36,214 ha, și care cuprinde elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, hidrologic, geologic și speologic.

Situl Natura 2000 ROSCI0036 Cheile Vârghişului

Extindere: jud. Harghita, jud. Covasna

Cheile Vârhișului este, fără îndoială, una dintre cele mai interesante și cele mai frumoase atractii din Transilvania și din Ținutul Secuiesc, cu numeroase peșteri, stânci de calcar, faleze, dar și floră și faună tipică.

Situl Natura 2000 ROSCI0062 Defielul Crişului Repede – Pădurea Craiului

Extindere: jud. Bihor

Misiunea Centrului pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD) este de a contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului Bihor, a Munţilor Apuseni şi a comunităţilor din arealul lor, prin managementul ariilor naturale protejate şi conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural, dezvoltare locală durabilă, turism responsabil, păstrarea identităţii culturale autentice.

Situl Natura 2000 ROSCI0189 Pârâul Barlangos (Peștera Sugău)

Extindere: jud. Harghita

Peştera este renumită datorită galeriilor strâmte şi formelor de speleoteme: stalactite conice, stalagmite, stalpi cu guler, stalactite fistulare, coralite etc. Deasemenea se pot studia splendidele cristalizări a calciului in forma aragonitică, precum şi formaţiuni helictitice.

Situl Natura 2000 ROSCI0193 Peștera Tăușoare

Extindere: jud. Bistrița-Năsăud

Custode: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. Scopul instituirii regimului de protecție îl constituie protejarea valorilor peisagistice, mineralogice, speleotemelor calcitice și sulfatice, depozitelor de aluviuni, speciilor de animale, sistemelor biologice din subteran și morfologiei endocarstului, reducerea spre minim a impactului factorului antropic asupra sistemului endocarstic prin implementarea unor reguli de vizitare, explorare și documentare.

Situl Natura 2000 ROSCI0253 Trascău

Extindere: jud. Cluj, jud. Alba

Scopul Grupului de Acțiune Locală – Munții Metaliferi, Trascău, Muntele Mare (GAL MMTMM) este dezoltare durabilă a comunităților din zonă, și adiacente acesteia. Obiectivele pe care GAL MMTMM și le propune prin Strategia de Dezvoltare Locală sunt: dezvoltarea economică a comunității; reconstrucția ecologică și conservarea ariilor naturale protejate, inculsiv situri Natura 2000; restaurarea și conservarea siturilor; protejarea categoriilor defavorizate din comunități; promovarea si conservarea valorilor traditionale morale, culturale și de cult; promovarea principiilor democrației, ale statului de drept și și egalității de șanse; dezvoltarea fizică și intelectuală a tinerilor; promovarea parteneriatelor naționale și internaționale.

Alte organizații, organe publice

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

Sediu: Oradea, jud. Bihor

Agenția pentru Protecția Mediului Harghita

Sediu: Miercurea-Ciuc, jud. Harghita

Comisia Patrimoniului Speologic

Sediu: București

Obiectivele CPS, conform art. 2. din Anexa nr. 2 la OM. 2227/2016, sunt autorizarea activităților speologice în peșteri; încadrarea/reîncadrarea peșterilor în clase de protecție; evaluarea peșterilor în baza studiilor științifice asumate; monitorizarea stării de conservare a peșterilor.

Grupul de experți pe Chiroptere din cadrul Ministerului Mediului

Consituirea grupului de lucru pe speciile de Chiroptere din România are scopul de a oferi direcției de specialitate din cadrul autorității responsabile de mediu, suport științific și tehnic necesar în procesul decizional, de implementare și armonizare a legislației din domeniu.