Pagină în construcție

Descrierile speciilor, respectiv informațiile despre ecologie și etologie au fost preluate din mai multe publicații informative, cu acordul autorilor sau realizatorilor.

Sari la specia:

Genul Rhinolophus

Genul Myotis

Genul Nyctalus

Genul Eptesicus

Genul Vespertilio

Genul Pipistrellus

Genul Hypsugo

Genul Plecotus

Genul Barbastella

Genul Miniopterus

Liliacul mare cu potcoavă Rhinolophus ferrumequinum

Denumire română: Liliac mare cu potcoavă
Denumire latină: Rhinolophus ferrumequinum
Denumire maghiară: Nagy patkósdenevér
Denumire engleză: Greater horseshoe bat
Descris de către: Schreber
În anul: 1774
Familia: Rhinolophidae
Genul: Rhinolophus

Liliac mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum) - Nagy patkósdenevér - Greater horseshoe bat. Photo: Szilárd Bücs.

Liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros)

Denumire latină: Rhinolophus hipposideros
Denumire română: Liliacul mic cu potcoavă
Denumire maghiară: Kis patkósdenevér
Denumire engleză: Lesser horseshoe bat
Descris de către: Bechstein
În anul: 1800
Familia: Rhinolophidae
Genul: Rhinolophus

Liliacul mediteranean cu potcoavă (Rhinolophus euryale)

Denumire latină: Rhinolophus euryale
Denumire română: Liliacul mediteranean cu potcoavă
Denumire maghiară: Kereknyergű patkósdenevér
Denumire engleză: Mediterranean horseshoe bat
Descris de către: Blasius
În anul: 1853
Familia: Rhinolophidae
Genul: Rhinolophus

Liliacul cu potcoavă al lui Blasius (Rhinolophus blasii)

Denumire latină: Rhinolophus blasii
Denumire română: Liliacul cu potcoavă a lui Blasius
Denumire maghiară: Blasius patkósdenevér
Denumire engleză: Blasius’ horseshoe bat
Descris de către: Peters
În anul: 1866
Familia: Rhinolophidae
Genul: Rhinolophus

Liliacul cu potcoavă al lui Méhely (Rhinolophus mehelyi)

Denumire latină: Rhinolophus mehelyi
Denumire română: Liliacul cu potcoavă a lui Méhely
Denumire maghiară: Méhely patkósdenevér
Denumire engleză: Mehely’s horseshoe bat
Descris de către: Matschie
În anul: 1901
Familia: Rhinolophidae
Genul: Rhinolophus

Liliacul de apă (Myotis daubentonii)

Denumire latină: Myotis daubentonii
Denumire română: Liliacul de apă
Denumire maghiară: Vízi denevér
Denumire engleză: Daubenton’s bat
Descris de către: Kuhl
În anul: 1817
Familia: Vespertilionidae
Genul: Myotis

Liliacul cu picioare lungi (Myotis capaccinii)

Denumire latină: Myotis capaccinii
Denumire română: Liliacul cu picioare lungi
Denumire maghiară: Hosszúlábú denevér
Denumire engleză: Long-fingered bat
Descris de către: Bonaparte
În anul: 1837
Familia: Vespertilionidae
Genul: Myotis

Liliacul de iaz (Myotis dasycneme)

Denumire latină: Myotis dasycneme
Denumire română: Liliacul de iaz
Denumire maghiară: Tavi denevér
Denumire engleză: Pond bat
Descris de către: Boie
În anul: 1825
Familia: Vespertilionidae
Genul: Myotis

Liliacul mustăcios (Myotis mystacinus)

Denumire latină: Myotis mystacinus
Denumire română: Liliacul mustăcios
Denumire maghiară: Bajuszos denevér
Denumire engleză: Whiskered bat
Descris de către: Kuhl
În anul: 1817
Familia: Vespertilionidae
Genul: Myotis

Liliacul lui Brandt (Myotis brandtii)

Denumire latină: Myotis brandtii
Denumire română: Liliacul lui Brandt
Denumire maghiară: Brandt denevér
Denumire engleză: Brandt’s bat
Descris de către: Eversmann
În anul: 1845
Familia: Vespertilionidae
Genul: Myotis

Liliacul mustăcios alcathoe (Myotis alcathoe)

Denumire latină: Myotis alcathoe
Denumire română: Liliacul mustăcios alcathoe
Denumire maghiară: Nimfadenevér
Denumire engleză: Alcathoe whiskered bat
Descris de către: Helversen & Heller
În anul: 2001
Familia: Vespertilionidae
Genul: Myotis

Liliacul mustăcios de stepă (Myotis aurascens)

Denumire latină: Myotis aurascens
Denumire română: Liliacul mustăcios de stepă
Denumire maghiară: Sztyeppei bajuszos denevér
Denumire engleză: Steppe whiskered bat
Descris de către: Kuzjakin
În anul: 1935
Familia: Vespertilionidae
Genul: Myotis

Liliacul lui Natterer (Myotis nattereri)

Denumire latină: Myotis nattereri
Denumire română: Liliacul lui Natterer
Denumire maghiară: Horgasszőrű denevér
Denumire engleză: Natterer’s bat
Descris de către: Kuhl
În anul: 1817
Familia: Vespertilionidae
Genul: Myotis

Liliacul cărămiziu (Myotis emarginatus)

Denumire latină: Myotis emarginatus
Denumire română: Liliacul cărămiziu
Denumire maghiară: Csonkafülű denevér
Denumire engleză: Geoffroy’s bat
Descris de către: Geoffroy
În anul: 1806
Familia: Vespertilionidae
Genul: Myotis

Liliacul cu urechi mari (Myotis bechsteinii)

Denumire latină: Myotis bechsteinii
Denumire română: Liliacul cu urechi mari
Denumire maghiară: Nagyfülű denevér
Denumire engleză: Bechstein’s bat
Descris de către: Kuhl
În anul: 1817
Familia: Vespertilionidae
Genul: Myotis

Liliacul comun (Myotis myotis)

Denumire latină: Myotis myotis
Denumire română: Liliacul comun
Denumire maghiară: Közönséges denevér
Denumire engleză: Greater mouse-eared bat
Descris de către: Borkhausen
În anul: 1797
Familia: Vespertilionidae
Genul: Myotis

Liliacul comun mic (Myotis blythii)

Denumire latină: Myotis blythii
Denumire română: Liliacul comun mic
Denumire maghiară: Hegyesorrú denevér
Denumire engleză: Lesser mouse-eared bat
Descris de către: Monticelli
În anul: 1885
Familia: Vespertilionidae
Genul: Myotis

Liliacul de amurg (Nyctalus noctula)

Denumire latină: Nyctalus noctula
Denumire română: Liliacul de amurg
Denumire maghiară: Rőt koraidenevér
Denumire engleză: Noctule
Descris de către: Schreber
În anul: 1774
Familia: Vespertilionidae
Genul: Nyctalus

Liliacul mare de amurg (Nyctalus lasiopterus)

Denumire latină: Nyctalus lasiopterus
Denumire română: Liliacul mare de amurg
Denumire maghiară: Óriás koraidenevér
Denumire engleză: Greater noctule
Descris de către: Schreber
În anul: 1780
Familia: Vespertilionidae
Genul: Nyctalus

Liliacul mic de amurg (Nyctalus leisleri)

Denumire latină: Nyctalus leisleri
Denumire română: Liliacul mic de amurg
Denumire maghiară: Szőröskarú koraidenevér
Denumire engleză: Leisler’s bat
Descris de către: Kuhl
În anul: 1817
Familia: Vespertilionidae
Genul: Nyctalus

Liliacul cu aripi late (Eptesicus serotinus)

Denumire latină: Eptesicus serotinus
Denumire română: Liliacul cu aripi late
Denumire maghiară: Közönséges késeidenevér
Denumire engleză: Serotine
Descris de către: Schreber
În anul: 1774
Familia: Vespertilionidae
Genul: Eptesicus

Liliacul nordic (Eptesicus nilssonii)

Denumire latină: Eptesicus nilssonii
Denumire română: Liliacul nordic
Denumire maghiară: Északi késeidenevér
Denumire engleză: Northern bat
Descris de către: Keyserling & Blasius
În anul: 1839
Familia: Vespertilionidae
Genul: Eptesicus

Liliacul bicolor (Vespertilio murinus)

Denumire latină: Vespertilio murinus
Denumire română: Liliacul bicolor
Denumire maghiară: Fehértorkú denevér
Denumire engleză: Parti-coloured bat
Descris de către: Linnaeus
În anul: 1758
Familia: Vespertilionidae
Genul: Vespertilio

Liliacul pitic (Pipistrellus pipistrellus)

Denumire latină: Pipistrellus pipistrellus
Denumire română: Liliacul pitic
Denumire maghiară: Közönséges törpedenevér
Denumire engleză: Common pipistrelle
Descris de către: Schreber
În anul: 1774
Familia: Vespertilionidae
Genul: Pipistrellus

Liliacul pigmeu (Pipistrellus pygmaeus)

Denumire latină: Pipistrellus pygmaeus
Denumire română: Liliacul pigmeu
Denumire maghiară: Szoprán törpedenevér
Denumire engleză: Soprano pipistrelle
Descris de către: Leach
În anul: 1825
Familia: Vespertilionidae
Genul: Pipistrellus

Liliacul pitic al lui Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

Denumire latină: Pipistrellus kuhlii
Denumire română: Liliacul pitic al lui Kuhl
Denumire maghiară: Fehérszélű törpedenevér
Denumire engleză: Kuhl’s pipistrelle
Descris de către: Kuhl
În anul: 1817
Familia: Vespertilionidae
Genul: Pipistrellus

Liliacul pitic al lui Nathusius (Pipistrellus nathusii)

Denumire latină: Pipistrellus nathusii
Denumire română: Liliacul pitic al lui Nathusius
Denumire maghiară: Durvavitorlájú törpedenevér
Denumire engleză: Nathusius’s pipistrelle
Descris de către: Keyserling & Blasius
În anul: 1839
Familia: Vespertilionidae
Genul: Pipistrellus

Liliacul lui Savii (Hypsugo savii)

Denumire latină: Hypsugo savii
Denumire română: Liliacul lui Savii
Denumire maghiară: Alpesi denevér
Denumire engleză: Savi’s pipistrelle
Descris de către: Bonaparte
În anul: 1837
Familia: Vespertilionidae
Genul: Hypsugo

Liliacul urecheat brun (Plecotus auritus)

Denumire latină: Plecotus auritus
Denumire română: Liliacul urecheat brun
Denumire maghiară: Barna hosszúfülű denevér
Denumire engleză: Brown long-eared bat
Descris de către: Linnaeus
În anul: 1758
Familia: Vespertilionidae
Genul: Plecotus

Liliacul urecheat gri (Plecotus austriacus)

Denumire latină: Plecotus austriacus
Denumire română: Liliacul urecheat gri
Denumire maghiară: Szürke hosszúfülű denevér
Denumire engleză: Grey long-eared bat
Descris de către: Fischer
În anul: 1829
Familia: Vespertilionidae
Genul: Plecotus

Liliacul cârn (Barbastella barbastellus)

Denumire latină: Barbastella barbastellus
Denumire română: Liliacul cârn
Denumire maghiară: Nyugati piszedenevér
Denumire engleză: Western barbastelle
Descris de către: Schreber
În anul: 1774
Familia: Vespertilionidae
Genul: Barbastella

Liliacul cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii)

Denumire latină: Miniopterus schreibersii
Denumire română: Liliacul cu aripi lungi
Denumire maghiară: Hosszúszárnyú denevér
Denumire engleză: Schreibers’ bat
Descris de către: Kuhl
În anul: 1817
Familia: Miniopteridae
Genul: Miniopterus