Note

Înregistrarea pe portalul www.lilieci.ro este deschisă chiropterologilor din România și Europa, studenților, masteranzilor sau doctoranzilor care au ales ca temă studiul liliecilor, speologilor care sunt interesați de o protecție durabilă a liliecilor, respectiv administratorilor și custozilor de arii protejate din România. Totodată, înregistrarea este deschisă pentru oricine care dorește o implicare intensivă în studiul și protecția liliecilor. Vă rugăm să evidențiați motivul înregistrării pe portal în secțiunea corespunzătoare de mai jos. Mulțumim.